25 jaar WPF Elderveld: Wijkactieplan-werkgroep Hollandweg

door admin

In het kader van het 25 jaar bestaan van het Wijkplatform Elderveld, komen er gedurende dit jaar elke maand een of meer berichten over een specifieke werkgroep van het Wijkplatform Elderveld.

Wijkactieplan-werkgroep Hollandweg

Begin 2016 kwam de roep vanuit de wijk om iets aan de verkeersdruk c.q. veiligheid op de Hollandweg te doen. Dit naar aanleiding van een tragisch ongeval, vermeend structureel te hard rijden en de groene golf op de Burgemeester Matsersingel richting Schuytgraaf. Dit veroorzaakte sluipverkeer via de Hollandweg richting De Laar en de Schuytgraaf. Om inzicht te krijgen in de verkeersdruk werd er een werkgroep Hollandweg opgericht door het wijkplatform vanuit het wijkactieplan. Hierin zaten bewoners, lid van Wijkplatform, Team Leefomgeving en een vertegenwoordiger verkeer van de gemeente.

Allereerst werd er een herkomst en bestemmingsonderzoek gedaan in combinatie met een snelheidsmeting. Het resultaat hiervan was dat er ongeveer 9.100 vervoersbewegingen werden geteld per dag. Dit betekent dat er ongeveer 5100 richting Schuytgraaf reden en in de avondspits was 43% uitsluitend richting Schuytgraaf. De gemiddelde snelheid kwam echter niet boven de 50 km na de 85% regeling, wel waren er enkele uitschieters maar deze vonden in de nacht na 24.00 h plaats.

Vervolgens is er een schouw geweest waarin gekeken werd waarin de Hollandweg niet voldeed, zoals geen haaientanden, geen 2 richtingen fietspad ter hoogte van de Bussumstraat. Allereerst werden de armaturen bij de zebrapaden vervangen voor armaturen met een hogere lichtopbrengst. Dit werd niet als een verbetering ervaren. Daarop besloot de toenmalige wethouder alle armaturen op de Hollandweg te vervangen. De belijning werd opgefrist, de zebrapaden ook op de rijwielpaden aangebracht, een parkeerverbod in de Bussumstraat om het oversteken te vergemakkelijken. Verder kwamen er 2 zebrapaden ter hoogte van het Hannesstraatje en de Alkmaarsingel. Verder werden deze op verzoek van het Wijkplatform Elderveld allen voorzien van grote gele reflecterende voetgangers oversteekborden. De eerste in Arnhem welke hierna navolging kregen op andere locaties in de gemeente.

Resumé, 9 oversteekplaatsen waarvan 2 met verkeerslichten en de overige met duidelijke reflecterende voetgangers oversteekborden (de oude bebording is ook nog aanwezig). Dit alles op een weg van ruim 1.76 kilometer. Uitkijken blijft het toch.

Gerelateerde berichten