Ganzen in de wijk

door admin

Het aantal ganzen in Nederland neemt de laatste jaren behoorlijk toe. Niet alleen op het platteland, maar ook in de stedelijke gebieden. Het lijkt wel dat door het bejagen in het buitengebied, de ganzen gestimuleerd worden naar de steden te trekken. Daar immers zijn ze betrekkelijk veilig, zijn steeds meer aantrekkelijke waterpartijen met eilandjes om te broeden en is voldoende voedsel aanwezig. Hierdoor gedijen ganzensoorten als de grauwe gans, nijlgans en de Canadese gans heel goed in de stad.

Mens en dier kunnen in de stad  natuurlijk heel goed samenleven zolang het aantal beperkt blijft. Helaas neemt het aantal ganzen in de stad de laatste tijd explosief toe. Bijna geen vijanden en een prima voedselsituatie. Ze worden in de stad vaak door mensen gevoerd met brood en ander niet natuurlijk voedsel. Goed bedoeld, maar erg ongezond. Tevens hoeven ze dan minder voedsel zelf te zoeken, waardoor ze weer meer tijd hebben om zich voort te planten. Door die enorme toename van het aantal ganzen worden we steeds meer geconfronteerd met overlast door de ganzen: ontlasting op grasvelden en voetpaden, agressief gedrag en geluidsoverlast.

Vindt u ook dat er iets aan de overlast van ganzen in onze wijk moet worden gedaan? Stuur dan vóór 26 november 2021 een mail naar wijkplatform.elderveld@gmail.com. Naar aanleiding van de reacties bespreken we het vervolg met de gemeente.

Ook in onze wijk wordt door een aantal bewoners deze overlast ervaren. De Gemeente Arnhem is bereid om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het aantal ganzen te beperken. Zo zijn er rond een paar eilanden in de parken Presikhaaf, Sonsbeek en langs de Thomas a Kempislaan rasters geplaatst die het broeden op de eilanden bemoeilijkt. Op deze wijze kan op een diervriendelijke wijze de het aantal jonge ganzen verminderd worden.

Wat we met zijn allen nu alvast kunnen doen en de Gemeente Arnhem en Zuiveringsschap Rivierenland dringen daar met klem op aan: Ga ganzen, eenden en andere vogels niet voeren. Dit trekt alleen maar meer vogels aan, is slecht voor de waterkwaliteit en zal ook aan overlast van ratten bijdragen.

Bij voorbaat dank!

Jan Wiersma

Gerelateerde berichten