Arnhemse wijk Elderveld blijft diep teleurgesteld in kappen van bos

door admin

Dit bericht is overgenomen uit De Gelderlander. Bron foto: De Gelderlander – © Ellen Koelewijn

ARNHEM – Bewoners van de Arnhemse wijk Elderveld blijven diep teleurgesteld dat het gemeentebestuur van Arnhem de kap van een bos aan de Wassenaarweg in hun buurt hoe dan ook doorzet. Het bos moet plaats maken voor een crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld van de Stichting Moviera.  Wethouder Roeland van der Zee blijft erbij dat ‘veel groen zal moeten verdwijnen’. 

Tijdens een ingelast bewonersbijeenkomst op basisschool De Klimboom gaf Van der Zee donderdagavond uitleg over het onvermijdelijke. De dikke bomen gaan tegen de grond, alleen de kleinere maken een kans om te blijven staan of komen in aanmerking voor herplant. ,,De aannemer gaat binnen enkele weken aan de slag, zo kondigde Van der Zee aan.

Een ecologisch adviesbureau stelde maandag vast dat er nergens vogels broeden. Een bewoonster bestrijdt dat. Er is afgesproken dat zij mee gaat met een laatste inspectie vlak voor de kap. Zo hoopt de buurt toch nog wat bomen te kunnen redden, met een beroep op de broedrust.

Misverstand over kapvergunning

Elderveld loopt al sinds november te hoop tegen het plan. Tijdens een eerste buurtavond kregen bewoners uitleg over hoe ze bezwaar konden maken. Dat was ook mogelijk tegen het kappen van bomen, zo werd verkondigd. Een verslag van de avond van Moviera bevestigde dat. Later bleek dat zo’n bezwaar niet mogelijk was. De bomen staan op gemeentelijke grond die altijd al bestemd was voor maatschappelijke doeleinden. Het ‘spontaan gegroeide bos’, zoals Van der Zee het noemt, was om die reden in feite vogelvrij. De gemeente wilde bovendien de grond graag verkopen. Dat zal nog steeds zo zijn, mocht Moviera afzien van de koop, zo hield Van der Zee de bewoners in theorie voor. ,,Dan staat de grond opnieuw te koop. En dan kan er iets anders  komen. Bijvoorbeeld een moskee of een GGZ-instelling.” De zaal reageerde met hoon op die suggesties.

‘Huilen staat me nader dan het lachen’

Van der Zee betreurt het misverstand over de kap waartegen de bewoners geen bezwaar meer kunnen maken. De hele gang van zaken leidde tot felle kritiek in de gemeenteraad. ‘Beantwoord alle vragen van de bewoners”,  luidde de boodschap waarmee hij op pad was gestuurd in Elderveld.  Maar de Eldervelders bleven ook donderdagavond met vele vragen zitten. ,,Het huilen staat me nader dan het lachen”, sprak Chantal Kappen na afloop. Ze had graag willen weten welke plaatsen Moviera heeft onderzocht voor de nieuwe huisvesting. Bestuurder Marleen van Eijndhoven weigerde die vraag te beantwoorden. ,,We hebben het netjes en gedegen onderzocht.” SP-raadslid Gerrie Elfrink hekelde die opstelling tijdens de bijeenkomst. ,,Ik verbaas mij erover dat Moviera en de gemeente ervoor kiezen om geen volledige openheid van zaken te geven.

Veel groen is al in Elderveld verdwenen

De bewoners zagen de afgelopen jaren veel groen sneuvelen voor tal van projecten, variërend van appartementen tot zonnevelden. Bewoner Piet van Dijk is cynisch over de praatjes over compensatie en behoud van zoveel mogelijk bomen. ,,Je hebt te maken met een gebouw en daar komen ook nog parkeerplaatsen bij. Zo hou je niet veel groen over.” Hij vindt het gedrag van de gemeente strijdig met haar eigen beginselen. ,,Het gaat vaak over alleen bouwen op plekken waar gebouwen staan die niet meer gebruikt worden. Breek die af en zet er iets nieuws neer, heet het dan. ‘Rood voor rood’ noemt het gemeentebestuur dat. Maar het is nog steeds te vaak groen voor rood.”

Strijd om draagvlak

De bewoners vinden dat de gemeente pas grond behoort te verkopen aan een instantie als er draagvlak in de buurt is voor de nieuwe bestemming en hebben vragen over het eerste contact tussen de gemeente en Moviera over het plan.. Ze hebben het gevoel dat ze nu voor de zoveelste maal buiten spel zijn gezet. Van Dijk ziet het gebrek aan vertrouwen in het bestuur zo alleen verder toenemen. Er weerklonk applaus voor zijn analyse.

Van der Zee zegt begrip te hebben voor al die gevoelens, zegt teleurstellingen in de toekomst te willen voorkomen. ,,Er zijn meer plekken in Arnhem waar bos groeit wat eigenlijk bestemd is voor bebouwing. We willen dat graag in kaart brengen. Zodat mensen er kennis van kunnen nemen en de gemeenteraad kunnen vragen om de bestemming te veranderen voor groen.”

Gerelateerde berichten