Stemmen in coronatijd

door admin

Door het coronavirus verlopen de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021 anders dan normaal. We zorgen er natuurlijk voor dat u veilig kunt stemmen.

Iedereen moet veilig kunnen stemmen. Daarom gelden er strikte hygiëneregels in de stembureaus. Kunt of wilt u zelf niet stemmen op 17 maart? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Inwoners met een kwetsbare gezondheid kunnen ook op 15 of 16 maart al stemmen. Inwoners van 70 jaar of ouder kunnen ook stemmen per brief.

Maatregelen in het stembureau

Alle stembureaus zijn zo ingericht dat u altijd 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden. Bij de ingang van elk stembureau staat een stembureaulid. Hij of zij ziet er op toe dat er niet teveel mensen binnen in het stembureau zijn en dat iedereen zich aan de regels houdt. Binnen in het stembureau is de looprichting aangegeven. Bijna elk stembureau heeft een verschillende in- en uitgang. Als dat niet mogelijk is, ziet een stembureaulid erop toe dat de kiezers die in- en uitlopen elkaar voldoende ruimte geven. Tussen de stembureauleden en u als kiezer staat een kuchscherm. Het dragen van een mondkapje in het stembureau is verplicht. Na ieder gebruik wordt het rode potlood gedesinfecteerd.

Doe de gezondheidscheck

Bij uw stempas ontvangt u een gezondheidscheck. Doe de check voordat u naar het stembureau gaat. Heeft u klachten zoals hoesten of koorts, dan kunt u niet gaan stemmen. U kunt dan wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.

Vervroegd stemmen

Heeft u een kwetsbare gezondheid? Dan kunt u ook stemmen op 15 of 16 maart 2021.12 stembureaus in Arnhem zijn dan open voor inwoners die vallen in de risicogroep. Deze stembureaus zijn alle dagen open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Op deze dagen kan er ook gestemd worden voor het referendum.

Stemmen per brief

Inwoners van 70 jaar of ouder ontvangen een briefstempakket. Zij kunnen dus ook hun stem per brief via de post uitbrengen. En hoeven dus niet naar een stembureau om te stemmen.

Gerelateerde berichten