Door lezen en schrijven kun je meedoen

door admin

Dit jaar blijkt meer dan ooit hoe belangrijk het is om geletterd te zijn. Door het Corona-virus verloopt communicatie vaak via geschreven en digitale middelen. Maar dat gaat niet iedereen even makkelijk af. In de Week van Lezen en Schrijven worden mensen aangemoedigd een cursus te gaan volgen.

Ongeveer 8% * van de Arnhemmers heeft moeite met lezen en schrijven. Dat is niets om je voor te schamen. Niet iedereen heeft zijn school afgemaakt. Soms ging werk voor, of de zorg voor een van de ouders. Het is wel lastig als je moeite hebt met taal. En dat geldt ook voor rekenen en met de computer werken. Je hebt deze vaardigheden nodig om jezelf te kunnen redden, bijvoorbeeld om een bijsluiter te lezen of om online te bankieren. Of om leuke dingen te doen, zoals je kind voorlezen.

Meedoen

Uit onderzoek in de regio Midden-Gelderland ** blijkt dat het volgen van lessen heel veel oplevert. Als mensen hun basisvaardigheden verbeteren dan leidt dat tot betere kansen op de arbeidsmarkt. Deelnemers vonden een betaalde baan of gingen beter functioneren op de werkvloer. En dat niet alleen: de helft van de deelnemers ervaart een betere plek in de samenleving. Hij of zij ontmoet meer mensen, onderneemt meer, is assertiever geworden en neemt meer deel aan natuur- en sportactiviteiten. Met andere woorden: men gaat meedoen!

Stimuleren

Het is De Week van Lezen en Schrijven. In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor basisvaardigheden. En mensen worden aangemoedigd om zich aan te melden voor een cursus. De hulp van een partner of familielid is enorm belangrijk. Zij kunnen degene die moeite heeft met lezen en schrijven een steuntje in de rug geven. Een ex-laaggeletterde zegt: “Als familie moet je elkaar stimuleren. Dus als jouw broer of zus moeite heeft met lezen of schrijven, geef dan wat moed en vertrouwen. Geef ze een zetje in de rug om les te nemen.”

Aanbod

Er is in de regio Arnhem een gevarieerd cursusaanbod. Meestal zijn de lessen gratis. Een paar voorbeelden:

  • Koken binnen je budget
  • (Ver)kopen via Marktplaats
  • Cursus Klik&Tik
  • Cursus Digisterker
  • Taalmaatje

Wilt u hier meer over weten?

Bel gratis 0800 – 023 4444, de landelijke lijn van Stichting Lezen en Schrijven. Een medewerker vraagt waar u woont. U wordt dan terug gebeld door iemand die alles kan vertellen over wat u kunt leren in uw eigen buurt.

* Doelgroepenanalyse laaggeletterden / www.geletterdheidinzicht.nl, CINOP-ecbo, ROA en Etil
** Onderzoek uitgevoerd door Maurice de Greef, verbonden aan de universiteit van Maastricht en de universiteit van Brussel, als onderdeel van een landelijke monitor waar 12 regio’s en gemeenten aan meedoen.

Gerelateerde berichten