Denk mee over verbeteringen voor inwoners met een beperking

door admin

Gemeente organiseert vier themabijeenkomsten in september en oktober 2021

Als gemeente willen we dat de Arnhemse samenleving toegankelijk is voor iedereen. Dat iedereen mee kan doen. Ook met een beperking of chronische ziekte. Om die reden voeren we het VN-verdrag handicap uit.

Denk en praat mee
We doen al veel, maar weten ook dat er nog het nodige beter kan. Daarom bereiden we een nieuw actieplan voor, voor de komende jaren: Hoe staan we er voor in Arnhem? Wat gaat goed, wat moet beter? Wat kunnen en willen we doen? En wat heeft prioriteit? De antwoorden op die vragen willen we
ophalen tijdens vier themabijeenkomsten:

– Woensdag 15 september 2021, 14.00 tot 16.30 uur: Ondersteuning (zorg & welzijn)
Welke hulp is nodig om mensen met een beperking of chronische ziekte optimaal mee te laten doen? Wat gaat goed, wat kan beter en welke acties zijn gewenst?

– Woensdag 22 september 2021, 14.00 tot 16.30 uur: Wonen en buurt
In samenwerking met Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG). Ook een buurt kan inclusief zijn. Bijvoorbeeld door toegankelijke woningen en voorzieningen voor mensen met een beperking. Wat verstaan we onder een inclusieve buurt? Wat zijn goede voorbeelden? Wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen we dat doen?

– Woensdag 29 september 2021, 14.00 – 16.30 uur: Onderwijs (leren en ontwikkelen)
Kan iedereen met een beperking of chronische ziekte terecht op de school of opleiding die men wil? Zijn schoolgebouwen toegankelijk? Past het onderwijs bij wat iemand wil leren? Is er genoeg hulp? Wat gaat goed, wat kan beter?

– Woensdag 6 oktober 2021, 14.00 – 16.30 uur: Werk en inkomen
In Arnhem willen we dat iedereen, ongeacht een beperking of chronische ziekte, zijn of haar talenten in kan zetten en betaald werk kan doen. Verschillende bedrijven spannen zich daarvoor in en steeds meer inwoners met een beperking vinden werk. Al dan niet met ondersteuning. Op
deze themabijeenkomst willen we bespreken wat er goed gaat, of en welke knelpunten inwoners en bedrijven ervaren, wat er beter kan en wat we kunnen doen.

Geef je op
Hebt u een beperking of chronische ziekte, werkt u op dit terrein of draagt u het onderwerp een warm hart toe? Denk dan met ons mee en geef u op voor een of meerdere themabijeenkomsten via www.arnhem.nl/vn-verdrag-handicap. Zoals het er nu naar uit ziet worden het live-bijeenkomsten.
Mocht dit vanwege corona toch niet kunnen, dan wijken we uit naar digitale bijeenkomsten. Wie zich opgeeft voor de themabijeenkomsten krijgt tijdig alle praktische informatie, waaronder de plek waar de bijeenkomst wordt gehouden.

Gerelateerde berichten