Wat vind jij belangrijk in Elderveld?

Zou jij je bijdrage daarover graag in het wijkblad zien?

door Cor de Vrieze

In de afgelopen 2 jaar is ons wijkblad Elderveld Nieuws steeds meer aandacht gaan besteden aan mensen, activiteiten en organisaties die bijdragen aan een goed en prettig leven in onze wijk. Weet jij een onderwerp dat daarbij aansluit en aandacht verdient in het wijkblad? En wil je daarover berichten? Neem dan contact met ons op.

Je hoeft niet meteen lid van de redactie te worden en je daarmee verplicht te voelen voor elk nummer wat te schrijven. Het is prima als je eenmalig of zo nu en dan eens over iets wil schrijven wat je in onze wijk ter harte gaat.
Of wil je bijdragen door middel van het maken van toepasselijke foto’s? Zo zoeken we nog een dronepiloot die mooie luchtfoto’s in onze wijk kan maken.

Interviewen?
Zou je het leuk vinden zo nu en dan eens een kunstenaar, een uitvinder of iemand met een interessante hobby te interviewen? Dan hebben we, als je dat gemakkelijk zou vinden, een standaard vragenlijst daarvoor achter de hand.
Maar je kan er natuurlijk ook je eigen invulling aan geven.

Ander onderwerp?
Misschien hebben andere onderwerpen je belangstelling; het groen of het verkeer, de recreatiemogelijkheden in onze wijk, of de jeugd, de scholen. Enzovoort. Misschien een onderwerp dat wij als redactie tot nu toe over het hoofd hebben gezien. We horen het graag van je.

Neem contact met ons op
Kortom, wil jij je talent met ons en de wijk delen, neem dan contact op met ons. Wij kijken uit naar je bericht. En laten gauw van ons horen.

Léon Regli, Bas van Spankeren en Cor de Vrieze
Redactie Elderveld Nieuws
E: wijkver.elderveld@hetnet.nl
T: 026 3810798

Gerelateerde berichten