WPF 25 jaar: Werkgroep Groen & Milieu

door admin

Deze werkgroep is, naast de werkgroep Verkeer, een van de eerste werkgroepen van het Wijkplatform Elderveld. Groen & Milieu heeft zichzelf als werkgroep ten doel gesteld om de belangen van de openbare ruimte te behartigen in onze wijk, met name gericht op natuur en groen. Dit betekent in de praktijk dat ze onder andere het onderhoud van het groen in de wijk goed volgen. Denk dan aan het kap- en maaibeleid van de Gemeente Arnhem of waterschap.

Maar ook andere initiatieven behoren tot het werk van deze werkgroep. Bijvoorbeeld de plastic afval weddenschappen met de Gemeente Arnhem.

Weddenschap afvalscheiding

In 2008 startte de werkgroep Groen & Milieu de weddenschap afvalscheiding met wethouder Cees Jansen van de Gemeente Arnhem. Daarbij werd afgesproken dat de werkgroep met de wijkbewoners wilde werken aan het verhogen van de hoeveelheid apart ingezameld papier, glas en kunststof.

Om de weddenschap te behalen heeft de werkgroep in 2008-2009 zich ingezet om de wijkbewoners via o.a. intentieverklaringen, wijkkranten en manifestaties op het winkelcentrum benaderd om meer te doen aan afvalscheiding.

Voor het kunststof scheiden heeft de werkgroep op dat moment zeker wel een sterke stijging gezien, helaas was dit alleen toch nog net te weinig. Men kwam helaas 20% te kort volgens de afspraken van de weddenschap.

Voor het papier en glas waren er ook afspraken gemaakt binnen de weddenschap. Het was weliswaar ongeveer 10% meer ingezameld op jaarbasis ten opzichte van het jaar daarvoor, maar dat was niet genoeg om de doelen te realiseren.

Gelukkig voor de werkgroep Groen & Milieu was het niet een “alles of niets” weddenschap. Wanneer het afgesproken doel niet behaald zou worden, zou de wijk wel een beloning krijgen die gebaseerd is op de kosten die de Gemeente Arnhem zou besparen aan afvalverbranding.

Het uiteindelijke resultaat van deze weddenschap in 2008/2009:

  Eindresultaat Doel
Papier 109% 120%
Glas 108% 115%
Kunststof 179% 200%

Een ander initiatief vanuit de werkgroep was de realisatie van de Heemtuin in onze wijk.

Gerelateerde berichten