Wijkactieplan 2021-2022

door admin

In de wijkkrant eerder dit jaar en daarnaast ook hier op de wijkwebsite hebben we enige tijd geleden een oproep geplaatst voor aandachtspunten in onze wijk. Hierop kwamen reacties binnen van diverse wijkbewoners, zo’n 40 reacties in totaal. Niet echt heel veel, maar genoeg om mee aan de slag te gaan in de komende twee jaren.

Het Dagelijks Bestuur van het Wijkplatform Elderveld heeft een selectie gemaakt van de binnengekomen aandachtspunten en deze verdeeld onder thema’s. Enkele punten stonden dubbel op de lijst (in andere bewoording) of waren al reeds bij ons bekend en kan gemakkelijk opgepakt worden door Team Leefomgeving. Zo stonden er ook punten op die buiten onze wijk vallen, waardoor wij als Wijkplatform Elderveld hier geen rol in kunnen spelen. Uiteraard zijn de punten wel gedeeld met Team Leefomgeving van de Gemeente Arnhem.

Tijdens de laatste vergadering van het Wijkplatform in april is de selectie punten besproken en zijn de leden van het Wijkplatform Elderveld akkoord gegaan met het oppakken van deze punten. Overige punten kunnen eventueel later opgepakt worden door het Wijkplatform of worden door de Gemeente zelf ook opgepakt. Denk dan aan braakliggend terrein bij de scholen.

Wijkactieplan 2021-2022:

Thema Verkeer:

  1. Ontbreken van voetpaden langs Hollandweg
  2. Verkeerssituatie rondom Winkelcentrum (in samenwerking met werkgroep Winkelcentrum)
  3. Rotterdamsingel hard rijden

Thema Schoon:

  1. Meer (stimuleren) schoonmaakacties in de wijk
  2. Prullenbakken met poepzakjes op diverse plekken in de wijk m.b.t. overlast hondenpoep.

Thema Groen:

  1. Behoud van bestaande groen en uitbreiding ervan
  2. Vergroenen gebieden met hittestress

Thema Sociaal:

  1. Ontmoetingsplek in de wijk

Thema Eenzaamheid:

  1. Aandacht voor eenzaamheid in de wijk

Om deze punten op te pakken heeft uw inzet nodig! Dus wilt u ook mee praten / helpen en bezig zijn ten behoeve van de wijk? Meld u dan aan voor een van de werkgroepen van het Wijkplatform Elderveld! Dit kan door een e-mail te sturen naar wijkplatform.elderveld@gmail.com

Nog tot slot even de totale lijst van alle ingestuurde punten:

1. Het hardrijden op de Rotterdamsingel aanpakken
2. Verkeerscirculatie
3. Verkeerssituatie T-kruising Purmerendstraat – Alkmaarsingel
4. Meer aandacht voor (fout) parkeren in de wijk
5. Verlichting zebrapaden aan de Hollandweg
6. Verlichting fietspaden langs de Hollandweg
7. Aanpassing van voorrangsregeling voor fietspad begin Hollandweg
8. Ontbreken van voetpaden langs Hollandweg (nu moet je vaak op fietspad lopen)
9. Te hard rijden op Hollandweg
10. Veel sluipverkeer op de Hollandweg
11. Te hard rijden op de hofjes in de wijk
12. Parkeerproblemen rondom winkelcentrum vragen voor herinrichting
13. Verlichting rond het winkelcentrum en looproutes vragen aandacht en meer veiligheid
14. Weg rondom (parkeerplaatsen) winkelcentrum eenrichtingsverkeer van maken
15. Nettere stoepen
16. Verloedering van de wijk; betreffende groenvoorziening en onderhoud stoepen etc.
17. Meer prullenbakken in de wijk
18. Aandacht voor zwerfvuil
19. Meer handhaving tegen dumpen bij afval containers
20. Meer aandacht voor afvalbeleid (afval naast containers)
21. Aanpak overlast hondenpoep
22. Groenstroken Medemblikhof / Katwoudehof worden gebruikt als hondenuitlaatplaatsen. Gevolg: Overlast hondenpoep
23. Aandacht voor perkjes en groen
24. Groen en interventies m.b.t. gezondheid van de boompopulatie
25. Vergroenen gebieden met hittestress
26. Behoud van bestaande groen en uitbreiding ervan
27. Braakliggend terrein aan de Pettenstraat naast IKC de Klimboom
28. Hondenspeelveld in de wijk
29. Aandacht voor activiteiten voor jong en oud in de wijk
30. Een gezellige ontmoetingsplek in de wijk
31. Aandacht voor Eenzaamheid in de wijk
32. Sociale wijkontmoeting en spontane verbindingen
33. Werken aan verbetering van de samenwerking tussen mensen en organisaties
34. Versterken van overlegrelatie met gemeente
35. Bevordering van diversiteit winkeliers winkelcentrum
36. Aanpak overlast vuurwerk
37. Herbeoordeling aansluiting en fietsovergang naar de Grietdijk (De Grote Griet)
38. Voetgangerspad richting Westerveldbrug ontbreekt

Gerelateerde berichten