Vergadering Wijkplatform Elderveld 16-11-22

door admin

Morgenavond is alweer de laatste (openbare) vergadering van het Wijkplatform Elderveld van het jaar. We starten om 1930 uur in de Gaanderij, Driemondplein 1.

Tijdens deze vergadering komen de volgende onderwerpen aanbod:

1. Opening
a. Algemene mededelingen vanuit Dagelijks bestuur
– Mededelingen Elderburen – vervanger Ben Reuvers

2. Mededelingen Wijkpartners
Gemeente | Team Leefomgeving | Sociaal Wijkteam | SWOA | Politie | Jongerenwerk | Woningcorporaties | St. Rijnstad | Rozet | Sportbedrijf Arnhem | etc

3. Bespreekpunten n.a.v. notulen 14 september 2022

4. Rondje werkgroepen
Verkeer & Veiligheid | Groen Divisie | Winkelcentrum | Elderveld Schoon | Elderveld Actief | Straat in actie Elderveld | Redactie Wijkwebsite | Elderveld Open | Spandoeken

5. Wijkplatform Vergaderdata 2023
8 februari, 29 maart, 10 mei, 13 september en 15 november

Na deze agendapunten zal het Wijkplatform Elderveld met alleen de leden verder vergaderen.

Gerelateerde berichten