Veilig Verkeer in uw straat & wijk

Werkgroep Verkeer & Veiligheid

door admin

Binnen het Wijkplatform Elderveld is er een werkgroep Verkeer & Veiligheid actief. Deze werkgroep houdt zich bezig met het signaleren van knelpunten in de wijk. Knelpunten betreffende verkeersverbindingen en veiligheidsvragen. Al enige jaren houden Arjen Sleurink en Rolf Hendriks zich hiermee bezig. “We ondersteunen de vragen van de bewoners in de wijk en proberen oplossingen te vinden,” vertelt Arjen. “Door in overleg te gaan met de Gemeente over de aanpak, proberen we samen tot mogelijke verbeteringen te komen. Deze worden dan als actiepunten vastgelegd.” Iedere wijkbewoner heeft natuurlijk de mogelijkheid om meldingen te doen over verkeersproblemen en/of veiligheidsvragen via de Fixi app. Er zijn echter ook zaken die een bredere aanpak en ondersteuning nodig hebben. Deze wil de werkgroep tijdens de vergaderingen van het Wijkplatform verder toelichten en bespreken.

“De ontwikkelingen van de verkeersgebruik staan steeds meer in het teken van de inpassing van Elderveld en de verbindingen met achterliggende wijk Schuytgraaf,” wordt er verteld door een van de heren, “hierdoor wordt het steeds drukker op de Batavierenweg en de Burgermeester Matsersingel. De aanpassingen, die deze zomer zijn uitgevoerd, met betrekking tot de verlegging van de busbaan op de Hollandweg is daar een voorbeeld van”.

Gestelde vragen aan de werkgroep

De werkgroep krijgt vanuit de wijk diverse vragen binnen. Zo zijn er vragen binnen gekomen over de geluidsdruk van het verkeer op de Burgemeester Matsersingel en de keuze van het gebruikte asfalt om meer geluidsabsorberende werking te verkrijgen. “Hier is bij de aanleg voor gekozen om het meest optimale asfalt te gebruiken”. Andere vragen hebben juist weer meer te maken met de verkeersafwikkeling bij de scholen, die ontstaan door het halen en brengen van kinderen en het busvervoer naar de sporthal door scholen. Deze aspecten krijgen binnen de werkgroep Verkeer & Veiligheid de volle aandacht bij het gesprek over de omgeving van de Sporthal en de toekomstplannen voor dit gebied.

Voetgangers ervaren de toegenomen verkeersdrukte op de Hollandweg. Door deze verkeersdrukte worden de zebrapaden als minder veilig ervaren. De wens vanuit de werkgroep is dat de zichtbaarheid van de zebrapaden wordt verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld door betere verlichting bij de zebrapaden. Niet alleen voetgangers, maar ook de fietsers ervaren knelpunten langs de Hollandweg. Ditmaal juist door het in en uitgaand autoverkeer van de aanliggende straten. “Door meer aandacht te besteden aan het groen onderhoud langs de fietspaden en de kruispunten, kan de veiligheid verbeterd worden,” geeft Arjen aan. Volgens de werkgroep zou betere verlichting langs het fietspad er ook voor zorgen dat de veiligheid verbeterd. Hierdoor zou het autoverkeer bij slecht weer en winterse omstandigheden een beter zicht hebben op het naastliggende fietsverkeer.

“In alle buurten in Elderveld is een 30 km bepaling aangebracht, waardoor auto- en fietsverkeer in deze buurten beter samen kunnen bewegen,” vertelt Arjen, “U kunt een bijdrage leveren aan veilig verkeer in uw eigen straat. Zowel automobilist, fietser als voetganger.” Rolf beaamt dit. De werkgroep is tevens van mening dat de oversteek bij het begin van de Hollandweg (vanuit de Batavierenweg gezien) ook vragen op roept over het samengaan van auto en de fietsoversteek. Op welke manier hier langzaam en snel verkeer elkaar de ruimte kunnen geven, blijft een punt van aandacht.

Mee denken of praten?

Wilt u op een van de benoemde knelpunten reageren of mist u een knelpunt? De werkgroep Verkeer & Veiligheid komt graag met u in gesprek om samen aandacht te vragen voor alle verkeer- en veiligheidsituaties in onze wijk. Om in contact te komen met de werkgroep Verkeer & Veiligheid kunt u een e-mail sturen naar wijkplatform.elderveld@gmail.com.

Gerelateerde berichten