Update van de ontwikkelingen betreffende Kunstwerkplaats (KW37) aan de Drielse Dijk in Elderveld

door admin

Vanwege geruchten in de wijk vinden wij het nodig om jullie te informeren over een plan betreffende de mogelijke vestiging van de kunstenaarskolonie KW37 in de wijk Elderveld, park De Steenen Kamer. Het plan bevindt zich nog in de oriënterende fase. Er is nog niets besloten. Dit is ook vandaag weer schriftelijk bevestigd door de gemeente.

Aan het wijkplatform (WPF) is gevraagd om aan te geven wat het huidige gebruik is van park De Steenen kamer. Wat gaat verloren als dit stuk her bestemd wordt? Welke partijen hebben belang bij dit stuk groen? Wat de effecten zijn na de eventuele vestiging van de kunstenaarskolonie?

Ten aanzien van het “groen” is Elderveld Groen als werkgroep van het wijkplatform gevraagd mee te denken. Dezelfde vraag is ook voorgelegd aan de werkgroep Groen en Milieu.

Gemeente en KW37 hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat alle wijkbewoners in een zeer vroeg stadium betrokken zullen worden.

Elderveld Groen heeft in een gesprek aangeven dat voordat we het WPF kunnen adviseren er eerst een aantal vragen door de gemeente beantwoord moeten worden.

  • Kan de gemeente groen voor groen (in m2) compenseren? Onze inschatting is momenteel dat er geen draagvlak is voor het verdwijnen van nog meer groen Elderveld. Dus financiële compensatie volstaat in dit geval niet.
  • Welke braakliggende (groene) bouwkavels zijn nog beschikbaar in Elderveld? (Zoals Leidenweg “Noord”, het trapveld tussen de huizen.)
  • Hoe gaat het terrein eruit zien? Een landschapsarchitect maakt een visueel schetsontwerp, zodat er helder is wat er eventueel zou kunnen komen. Er komen géén funderingen is toegezegd.
  • Mocht KW 37 in de toekomst onverhoopt toch weer verplaatst worden, kan het kavel dan weer de bestemming “groen” terug krijgen?

Op basis van deze antwoorden zal Elderveld Groen een advies uitbrengen aan het WPF.

Er is toegezegd dat de wijk volop in de gelegenheid wordt gesteld om mee te participeren. Elderveld Groen houdt u op de hoogte via de eigen facebook pagina en via deze wijkwebsite.

Gerelateerde berichten