Samen houden wij Elderveld schoon

Werkgroep Elderveld Schoon

door admin

Jan Bakker was al voor het opstarten van de werkgroep ‘Elderveld Schoon’ actief met het weghalen van zwerfafval op diverse plekken in de wijk. Tijdens de wijkactiviteit Elderveld Open in 2015 zag Jan in de kraam met de werkgroep ‘Groen & Milieu’ een grijper en ring (voor de afvalzakken) liggen. Frans Kleijn wees hem hoe hij aan deze spullen kon komen. Enige tijd later sprak hij met Ria Huls en Frans van de werkgroep ‘Groen & Milieu’ en tijdens dit gesprek ontstond het idee om gezamenlijk aan de slag te gaan om Elderveld schoon te houden. Zo ontstond eind 2015 de werkgroep ‘Elderveld Schoon’, met 30 januari als eerste actiedag.

Aan de slag….

De werkgroep begon met het organiseren van een schoonmaakactie telkens in een ander buurtje, Er werd contact opgenomen met Nederland Schoon voor gratis materiaal als handschoenen en vuilniszakken. Bedrukte hesjes met de tekst “Elderveld Schoon”, ringen (voor de afvalzakken) en grijpers werden in overleg met het Wijkplatform geregeld. De werkgroep selecteerde telkens een ander buurtje in Elderveld om daar te gaan schoonmaken. “Zo kwamen we ook wel eens in een buurt waar weinig zwerfafval lag”, vertelt Jan. De werkgroep had als vrij snel contact met Kees Hin van de gemeente Arnhem. “Via hem konden we aan informatie komen over in welke buurten veel zwerfafval lag.”

Waar heeft het nut?

“Met deze gegevens konden wij bekijken waar een schoonmaakactie nut had,” vertelt Jan. Uit deze gegevens kwam naar voren dat de Elderhofseweg meestal schoon was. “Ik liep al jaren langs de Elderhofseweg met een grijper en een vuilniszak om het zwerfafval weg te halen.” Daarnaast zijn er meer buurtjes in de wijk, waar minder zwerfafval ligt. Helaas zijn er ook buurtjes waar meer afval te vinden is, zoals bijvoorbeeld het Schipholplein of de Krommeniehof.

Flyers uitdelen in de volgende buurt

De werkgroep organiseert zo’n 5 å 6 keer per jaar een schoonmaakactie, waaronder de 2 landelijke schoonmaakacties in maart en september. Zodra er gekozen wordt in welke buurt er schoongemaakt zal worden, gaan de werkgroepleden al snel aan de slag. Een datum wordt gekozen. Gerard Scheuter hangt het spandoek achter de Jumbo op en ontwerpt de flyers. Deze worden geprint door de Wijkvereniging Elderveld. Nico Meenink, Henry Tenten, Ria Huls en Jan brengen de flyers rond. Iedereen heeft zijn of haar eigen taak binnen het organiseren van een schoonmaakactie.

Steeds meer mensen helpen mee

“Bij de schoonmaakacties zien we de laatste tijd steeds vaker ouders met kinderen komen, om mee te helpen met zwerfafval weg te halen. Al jaren helpen er ook mensen vanuit het AZC in Elden mee bij de acties.” Jan helpt overigens niet alleen mee met het opschonen tijdens een van de acties, daarnaast maakt hij ook samen met zijn vrouw vaak ommetjes in zijn buurt om deze schoon te houden. “En ik ben niet de enige,” zegt Jan. Steeds meer mensen uit onze wijk maken zelf een rondje om zwerfafval weg te halen. De werkgroep krijgt dan ook steeds vaker de vraag van wijkbewoners hoe ze aan een grijper en ring kunnen komen, om zelf hun eigen buurt schoon te houden.

Voorlichting op school

De werkgroep Elderveld Schoon zet zich niet alleen in voor het organiseren van schoonmaakacties. Zo is Jan ook eens gevraagd om een keer te komen vertellen over zwerfafval bij de basisschool IKC de Klimboom en met de kinderen aan de slag te gaan.

Afvalbak adoptanten

Ook houdt de werkgroep zich, samen met de Groen Divisie, bezig met de afvalbak-adoptanten in de wijk. Er zijn zo’n 25 wijkbewoners die een of meer afvalbakken in onze wijk hebben geadopteerd. De werkgroep ondersteunt deze groep wijkbewoners waar mogelijk.

Blikvanger bij viaduct Elderhof

De werkgroep Elderveld Schoon heeft zich tevens ingezet om een blikvanger te krijgen bij het viaduct naar Elden. Deze is gerealiseerd samen met het Wijkplatform en de Gemeente Arnhem. Er is vanuit de werkgroep dan ook veel aandacht voor een goede samenwerking met de Gemeente Arnhem, maar ook met andere groepen in Arnhem Zuid, zoals ‘De Laar Schoon’ en ‘Heel Arnhem Schoon’.

Gerelateerde berichten