Overzicht activiteiten en vooruitzichten – aflevering 4

door admin

Beste wijkgenoten,

Afgelopen woensdag 13 maart zijn we weer als werkgroep, Quadraam en de gemeente bij elkaar geweest voor overleg. Daaruit valt het volgende te vermelden:

Deze week is het kappen begonnen. Dat moest deze week  gebeuren, want na 15 maart begint het broedseizoen en dan mag er niet meer gekapt worden. De bewoners van de Oegstgeeststraat hebben er pal zicht op . Het is een enorme verandering.  Als er vragen zijn over het hoe en wat: aarzel niet  niet maar mail of bel! Zowel vanuit de werkgroep als vanuit Quadraam proberen we alle informatie die nodig is door te geven en bij problemen zoeken we naar een oplossing. Inmiddels zijn er bijvoorbeeld al vragen naar een oplossing voor een soort sluiproute achter de Waddinxveenstraat naar het terrein van Prorail.

Voorafgaand aan de vergadering zijn de leden van de werkgroep Ton van Werven en Piet van Dijk met John Schreijer en Job Eertink langs de Metamorfoseallee gegaan om te bekijken welke bomen er zouden kunnen blijven staan. De gemeente wil de mooiste bomen graag sparen, zo bijvoorbeeld een grote eik op de hoek. Eertink heeft uitgelegd waar de toegang van de bouwlocatie komt. We zijn het erover eens, dat dit een goede aanpak is: veel ruigte kan weg, een aantal bomen kunnen i.v.m. de bouw niet blijven staan, maar dat zijn ook de bomen van mindere of geen kwaliteit. Wel zal er deels ook nieuwe aanplant kunnen komen als de bouw gerealiseerd is. Dat is tegen die tijd een kwestie van overleg met de gemeente.

De gemeenteraad heeft op 20 februari  zich weer over het bestemmingsplan gebogen. Piet van Dijk heeft namens de werkgroep ingesproken als volgt:  Nu de school er komt, hebben we ons constructief als wijk opgesteld. We hebben in de afgelopen periode goed overleg gevoerd met Quadraam. Niettemin is het wel een offer dat de wijk brengt.  We gaan onze vogels, de bomen, het speelterrein en het uitloopgebied missen. Positief is: Onze wensen en bedenkingen hebben we aan Quadraam voorgelegd en die zijn allemaal gehonoreerd. De wijk is blij met het aan te leggen fietspad rond de wijk, de afspraken over de afscheiding en toegang van het terrein. Wel blijven we zorgen houden over de veiligheid langs de Metamorfoseallee: we denken met name aan de oversteek bij het station voor fietsers, maar ook aan de situatie bij het kruispunt Hollandweg – Burg. Matsersingel en Metamorfoseallee. De raad wordt hier blijvende aandacht gevraagd: er staan daar nu straks twee middelbare scholen en er is een station.  We zijn de raad dankbaar voor het luisteren en de het bevorderen van onze blijvende betrokkenheid. Dat is ook de wens van Quadraam en dat blijven we doen als de school eenmaal in bedrijf is. We willen een  goede verstandhouding. We nemen dus ons verlies en we zien geen reden meer om het voorstel voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan tegen te houden. We hebben dus de wijk geadviseerd geen bezwaar meer te maken. De raad was blij was met de opstelling van de werkgroep en de wijk. De gemeenteraad heeft een week later op de besluitvormende vergadering het besluit definitief gemaakt. Daar kan nu nog tot 15 april bezwaar tegen worden aangetekend. Maar dat gaan we gezien het resultaat van het overleg dat door de werkgroep met Quadraam en de gemeente is gevoerd dus niet meer doen.

Grondwerkzaamheden en   bouwvoorbereiding

 1. Langs de Metamorfoseallee: . De locatie is gekozen als zichtlocatie. De wildgroei gaat weg, maar de drie mooiste bomen blijven staan.  Mooie struiken  (hazelaar) blijven ook. Het principe is: Open maar met markante bomen. Over de iepen aan de westzijde wordt nog nagedacht.  Zowel Quadraam als de wijk zijn hier belanghebbende –  we zullen dus tijdig afstemmen.
 2. Over het fietspad: Volgens de gemeente is het niet mogelijk dat er naast het fietspad ook een voetpad komt. Er staat een boom(pje) in de weg. Wellicht komen we daar nog op terug –  de ruimte lijkt er voor het merendeel wel te zijn.
 3. Planning: Quadraam heeft een firma opdracht gegeven te checken wat de staat van de huizen aan de Oegstgeeststraat is.  Als er onverhoopt toch schade aan de huizen ontstaat tijdens de bouw, moet dat vergoed en gerepareerd kunnen worden. Het bedrijf heeft inmiddels aan alle bewoners een brief gestuurd hierover. De opnames zullen worden gemaakt vanaf 18 maart.

Week 11 tot 13 : kappen van bomen en rooien van stobben. Explosievenonderzoek – nu met metaaldetectoren. Het voorlopig onderzoek heeft geen vondsten opgeleverd, maar nu gebeurt dat nog eens dieper en gedetailleerder. Verder: Sonderingen –  dat gaat om de draagkracht van de grond te meten. De grondmechanica-auto komt dus nog weer op het terrein.

Week 16: half april:  Het bouwhek wordt geplaatst, de bouwketen en gaat men beginnen. De grond moet vlak worden gemaakt, opgehoogd etc.

Week 18:  Begin mei: Het schroeven van de funderingspalen –  dus niet heien..

Het werk loopt daarna door tot de bouwvak. Als het fundament is gelegd, zal de bouw even snel lijken te gaan: er is veel prefab en dat zorgt ervoor dat het volume snel zichtbaar is. En daarna is het afwerken. Uiteindelijk is de oplevering gepland op 1 juni 2020. De school betrekt het nieuwe gebouw dan in de zomer en de lessen starten na de zomervakantie.

De inrichting van het bouwterrein.

 1. Voornaamste gegevens: In- en uitrit aan de Metamorfoseallee, via de busbaan. Er komt een bouwhek (hoogte 2.20 m) om het terrein. Langs de Oegstgeeststraat wordt het hek voorzien van een heidemat.

Over de inrichting van het schoolterrein:

 1. Er komt een klein terras bij de personeelskamer, waar leraren buiten kunnen pauzeren. Dat is niet toegankelijk voor leerlingen.
 2. De leerlingen kunnen niet rond de school langs de kant van de Oegstgeeststraat zwerven (en hinder veroorzaken.)
 3. De heg wordt 1,30 hoog (gemeten vanaf de straathoogte) , bestaat uit grote meidoorns van 60 cm breed en loopt rond het hele terrein langs de noord, oost en zuidzijde. Waar het maaiveld lager ligt, worden schanskorven geplaatst, daartegen wordt grond geplaatst en boven de schanskorven komt dan de meidoornheg.
 4. Er komt geen buitenbeli.d.
 5. De opzet voldoet aan de normen van de brandweer voor ontruiming
 6. De vraag of de greppel langs de Oegstgeeststraat moet blijven is een zaak van nader overleg (gemeente). Als die weg gaat, komt er meer gras. Een aantal bewoners laat daar nu de hond uit. De suggestie wordt gedaan om te zorgen voor hondentoiletten. Dat is ook een kwestie voor nader overleg met de gemeente.
 7. Er worden wel camera’s geplaatst – die kunnen ook indien gewenst, de straat bestrijken. De vergadering stelt vast dat de grens ligt bij het privéterrein van de bewoners. Maar hierover volgt nader overleg (Quadraam).

Buurtoverleg: Dat gaat ook door tijdens de bouw. Dat zal nu weer wat intensiever gebeuren, zeker in het begin.  Maar ook daarna: de school wil tijdig te horen of er problemen of incidenten zijn en stelt zeer prijs op een goede verstandhouding met de buurt. Er zal een lijst met contactpersonen worden gemaakt. Bij calamiteiten is dat belangrijk.

Tenslotte: nu we toch met de gemeente in overleg zijn, hebben we gevraagd om spiegels op de t-splitsing Oegstgeeststraat –  Hellevoetsluisstraat. De veiligheid zou daar zeer mee gebaat zijn. En feitelijk geldt dat ook voor het kruispunt Vlaardingenweg – Oegstgeeststraat –  Waddinxveenstraat. We hebben besloten om in de komende maanden een avondoverleg te besteden aan de gewenste verkeersmaatregelen.

We houden jullie op de hoogte!

Namens de werkgroep,

Piet van Dijk

Gerelateerde berichten