Materiaal uitleen voor jouw straat activiteit

Werkgroep Straat in Actie

door admin

Tijdens een vergadering van het Wijkplatform in september 2009, kwam het Wijkplatform Elderveld met het idee om een werkgroep op te richten die zich bezig hield met het faciliteren in de behoefte van straat activiteiten. Dit vanuit de gedachten gang dat door met elkaar in contact te komen, te leren kennen en te begrijpen wordt de straat netter, gezelliger en veiliger. Oftewel je voelt zich meer thuis in onze wijk.

Hoe begin je een dergelijke werkgroep?
Een eerste stap was om ervaring op te doen in Malburgen. Daar was al ook een dergelijk initiatief. Welke materialen zijn er nodig bij het faciliteren voor straatactiviteiten en dergelijke? Waar moet de werkgroep rekening mee houden? Dit zijn slechts twee voorbeeld vragen, waar we als werkgroep een antwoord op probeerde te krijgen tijdens dit bezoek aan Malburgen. Met de kennis en gedeelde ervaring gingen we dan ook aan de slag met het maken van een lijst met benodigdheden voor dergelijke buurt gebonden activiteiten.

Doel van de werkgroep
Met de werkgroep wilde het Wijkplatform dus stimuleren dat er zoveel mogelijk straten in onze wijk zelf activiteiten  voor straat zouden gaan organiseren. Als werkgroep stellen wij aan wijkbewoners materiaal beschikbaar voor straat activiteiten. Je kunt dan denken aan een Buurt-BBQ, maar ook een schoonmaakactie in een straat, een kerstborrel, etc.  Naast dat wij ons materiaal beschikbaar stellen voor de wijkbewoners, worden deze ook regelmatig gebruikt bij activiteiten van Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld, Wijkvereniging Eldereld, werkgroep Elderveld Schoon en werkgroep Elderveld Open.

Welk materiaal heeft de werkgroep?
Op de wijkwebsite vindt je een totale lijst van het beschikbare materiaal, die wij beschikbaar stellen voor je straatactiviteit.

Wanneer kun je een materiaal uitleen aanvraag doen?
Om gebruik te kunnen maken van onze uitleen mogelijkheden, moet je met jouw straat activiteit wel voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • Bewoners uit je straat of gebied moeten betrokken worden bij zowel de voorbereiding als de uitvoering;
  • Iedereen in je straat wordt uitgenodigd om mee te doen;
  • Je houdt zo nodig rekening met culturele eigenheden, eet- en drink gewoonten;
  • Je zorgt als dat nodig is voor een melding of vergunning bij de Gemeente;
  • Je zorgt dat het geleende materiaal netjes wordt behandeld en teruggebracht. Evt. schade kan aan jou worden doorberekend.
  • Je zorgt dat er zo min mogelijk overlast wordt veroorzaakt en ruimt na afloop alles weer netjes op.
  • Je zorgt voor de nodige veiligheidsmaatregelen (voor kinderen).

Houd rekening met elkaar, dan wordt je straat een stuk gezellier en veiliger.

Hoe doe ik een aanvraag bij Straat in Actie?
Wanneer je een straat activiteit wilt gaan organiseren, dan kan je gebruik maken van ons materiaal. Hiervoor kan je het formulier op de website invullen (via eerdere genoemde link) , telefonisch contact opnemen (telefoon nummer 06-36058389 (voicemail)) of door even langs komen op woensdagmiddag 14:00-15:30 uur in de Gaanderij (Driemondplein 1).

Vrijwilligers gevraagd
Als werkgroep zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die mee willen werken aan het bemensen van het spreekuur of beschikbaar zijn voor het uitlenen en onderhouden van het materiaal. Dus lijkt het je wel leuk om je in te zetten voor Straat in Actie Elderveld? Neem dan contact met ons op. Graag gaan we dan met jou in gesprek over wat je kunt en wilt betekenen voor de werkgroep.

Gerelateerde berichten