Maatregelen veiligheid Hollandweg

Werkgroep Verkeer & Veiligheid

door admin

Naar aanleiding van het ernstige ongeval op de Hollandweg van begin augustus heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid een dringend verzoek geschreven aan de Burgermeester en Wethouders van Arnhem om met doeltreffende oplossingen voor de diverse onveilige situaties op de Hollandweg te komen. Zowel voor verkeer in de beide richtingen van de Hollandweg, als voor het overstekend verkeer naar de beide zijden van de Hollandweg.

Met de uitgevoerde werkzaamheden is er nog weer eens het belang van goede zichtbaarheid, veiligheid en onderhoud van het groen onder de aandacht gekomen. Veel fietsers voelen zich in de wintermaanden vaak onveilig voor het autoverkeer op de slecht verlichte passages bij de afslagen van de Hollandweg. Enkele bushaltes zijn niet voorzien van een aansluitend voetpad, waardoor voetgangers gebruik moeten maken van het fietspad. Het tijdelijke tweerichtingsverkeer op beide fietspaden langs de Hollandweg wordt door veel bewoners ervaren als onveilig. Daarnaast kunnen de vele reclameborden langs de Hollandweg de weggebruikers afleiden.

Om onze veiligheid te verbeteren en het verkeer van onze wijkbewoners in goede banen te leiden, worden inmiddels meerdere oplossingen aangebracht, waaronder plaatsing van extra verlichting bij alle oversteekplaatsen. De werkgroep Verkeer & Veiligheid zet zich ervoor in dat er een zorgvuldige afwegingen worden gemaakt bij de keuze van maatregelen.

Verschillende wijkbewoners hebben hun ideeën hierover al gedeeld met ons of de Gemeente via de FIXI-app. Blijf dit vooral melden via ons e-mailmailadres: wijkplatform.elderveld@gmail.com. Samen werken we aan een veilige woonomgeving.

Gerelateerde berichten