Maar wat zijn de nadelen van een omheinde hondenlosloopplaats?

door admin

Ingezonden reactie van wijkbewoners

Onder regelmatige bezoekers van het gemeenteveld en de directe omwonenden heeft het plan tot grote bezorgdheid geleid. En bij sommige wijkbewoners ook tot boosheid. Mevrouw Beumer noemt immers alleen voordelen, en niet ook de vele nadelen voor de wijk. Bewoners worden maar half geïnformeerd, wat ten koste gaat van de geloofwaardigheid en overtuigingskracht van de uitslag van de poll. Deze bijdrage bevat een eerste inventarisatie van de nadelen, geschreven door regelmatige bezoekers van het veld en directe omwonenden. Zodat wijkbewoners voordat zij vóór of tegen het plan stemmen de voor- en nadelen eerlijk tegen elkaar kunnen afwegen.

Omheind hondenlosloopgebied NIET veiliger voor mens en hond

De honden die thans op het gemeenteveld worden uitgelaten kennen elkaar goed. De hiërarchie is al lang geleden bepaald; daardoor respecteren dan wel tolereren de honden elkaar. De komst van mogelijk slecht opgevoede honden van buiten de wijk verstoort de status quo met een grotere kans op bijtincidenten, geruzie tussen hondenbezitters en lawaaioverlast.

Omheining is niet nodig

Als regelmatige bezoekers van het veld  is ons geen enkel geval bekend van een hond die vanaf het gemeenteveld uit eigen initiatief de oversteek maakte naar de Drielsedijk, de boomgaard of het fietspad parallel aan de Koewei. Nu al is het gemeenteveld in alle windrichtingen begrensd door hekken, diepe sloten en dicht struikgewas. Een dure omheining is dan ook onnodig en verspilling van gemeenschapsgeld.

Extra geluidsoverlast voor de buurt

Voor bewoners van de Noordelijke ring van de Koewei is het gemeenteveld nu al een bron van overlast door blaffende honden en luidruchtige hondenbezitters. De vereniging die honden africht voor de jacht (onder andere door gewenning aan luide knallen die geweerschoten simuleren) is slechts een van de veroorzakers. Nog meer honden op het veld betekent onontkoombaar nog meer overlast.

Extra druk op toegangsweg en parkeergelegenheid

Hondenbezitters uit Arnhem en omstreken maken op dit moment veel gebruik van de bekende hondenlosloopgebieden Mariëndaal en Rozendaalse Veld. Een nieuw hondenlosloopgebied in de regio leidt tot extra druk op de parkeerplaatsen bij de kynologenclub, de biologische tuinvereniging, de pannenkoekenboerderij en waarschijnlijk ook de Koewei (die immers direct aan het gemeenteveld grenst). De belangrijkste toegangsroute – het smalle Hannesstraatje – is meer een fietspad dan een autoweg met extra kans op aanrijdingen van fietsers en voetgangers door automobilisten van buiten de wijk.

Dreigend verlies aan natuurwaarde en biodiversiteit

Het gemeenteveld wordt sinds dit voorjaar milieuvriendelijk gemaaid. Al na enkele maanden zijn de eerste resultaten goed zichtbaar. Het biljartlaken van gemillimeterd Engels raaigras maakt plaats voor kruidenrijke vegetaties. Nu al vinden we kleurrijke soorten zoals Wilde Cichorei, Sint-Janskruid, Jacobskruiskruid, Bermooievaarsbek en Heelblaadjes. Dit biedt mogelijkheden voor vlinders, sluipwespen en -vliegen die van groot belang zijn voor de bestrijding van de eikenprocessierups (die in Elderhof voor zoveel overlast heeft gezorgd). Vooralsnog is onduidelijk wat de inrichting als hondenlosloopgebied zou betekenen voor het huidige maaibeheer en de biodiversiteit.

Extra barrière  voor wandelaars

In het Noorden van Elderhof heeft de gemeente tussen de waterzuiveringsinstallatie en het Elderhofse viaduct een netwerk van natuurwandelpaden aangelegd.  Bewoners van Elderhof en daarbuiten maken daar dankbaar gebruik van. Elderhof is al rijkelijk voorzien van hekwerk, onder andere rondom de drie sportverenigingen, de kynologenclub en de boomgaard. Nog een omheining vormt een extra barrière die het wandelplezier en de natuurbeleving in de weg staat en die bovendien de druk op de toch al drukke fietspaden verhoogt.

Wat gebeurt er met het voetbalveld en de vijver?

Op het gemeenteveld bevindt zich thans een voetbalveldje  met doelpalen waar de jeugd veel plezier aan beleeft (zie bijgevoegde foto gemaakt op 7 augustus jl). Het is geen geheim dat  loslopende honden stapelgek zijn op ballen en er graag hun tanden in zetten. De huidige bezoekers houden hier rekening mee door hun hond als er gevoetbald wordt direct aan te lijnen. Dit roept de vraag op of de jeugd kan blijven voetballen als de aanlijnplicht komt te vervallen en het veld officieel tot losloopgebied verklaard wordt. Ook vrezen wij voor de fraaie waterpartij. Bezoekende automobilisten zullen het ongetwijfeld niet op prijs stellen als zij hun kletsnatte en vieze hond op de achterbank naar huis moeten vervoeren. Als het kalf verdronken is,  dempt men de put?

Er zijn goede alternatieven beschikbaar

Er zijn in de wijk betere locaties voorhanden (mocht men het onzalige plan toch willen doorzetten). In het Noordwesten van Elderveld bevindt zich bijvoorbeeld een braak liggend terrein dat beter geschikt lijkt. Wij doelen hierbij op het langs de spoorlijn gelegen perceel tussen de waterzuiveringsinstallatie en de Drielsedijk. Er woont daar niemand, het gebied is al voor de helft omheind, de natuurwaarde is zeer bescheiden, de toegangsweg is breed, er is voldoende parkeergelegenheid en er wordt noch gewandeld noch gevoetbald. Wie de schoen past, trekke hem aan?

Lees hier het bericht van mevr. Beumer

Hier kunt u direct stemmen voor de poll:

[totalpoll id=”6381″]

 

Gerelateerde berichten