Locatieverkenning KW37 – visie werkgroep Groen & Milieu

door admin

Als werkgroep van Wijkplatform Elderveld zijn wij benaderd door de gemeente Arnhem over de locatieverkenning ten behoeve van genoemde kunstwerkplaats.
Daarbij is ons gevraagd een verkennend gesprek te voeren met een delegatie van de kunstenaarsgroep. Ook de werkgroep Elderveld Groen is hiervoor gevraagd.

De mensen van KW37 legden uit dat het bij een eventuele vestiging zou gaan om een woonvoorziening voor zes of meer gezinnen met daarbij evenzovele werkplaatsen. Ook komen er werkplaatsen voor externe kunstenaars, een aantal paarden, een buitenpodium, een theater, een beeldentuin, een moestuin en andere voorzieningen.

Als werkgroep vinden wij het principieel onjuist om een locatie met bestemming “groen” te gaan inzetten voor het vestigen van een woon- en werkgemeenschap. Wij hechten veel waarde aan de locatie als onderdeel van het uitloopgebied voor onze gehele wijk. Ook voor de waardevolle fauna zou dit onoverkomelijk zijn. Door gedeeltelijke verharding en aanleg van infrastructuur verliest de locatie het oorspronkelijke karakter. Voorts zijn wij ervan overtuigd dat een gedeelte van onze wijk te maken gaat krijgen met overlast. Dit zou op een alternatieve “groenlocatie” in de wijk eveneens het geval zijn.

Wij kunnen niet anders dan een negatief advies uitbrengen aan het Wijkplatform Elderveld omtrent het huisvesten van de kunstenaarsgroep KW37 op de locatie nabij de Drielsedijk.

Gerelateerde berichten