Jaarverslag Wijkplatform Elderveld 2021

door admin

Afgelopen woensdagavond, 1 juni 2022, werd dan het jaarverslag van het Wijkplatform Elderveld goedgekeurd voor publicatie. In het jaarverslag kunt u een terugblik vinden van wat het Wijkplatform en de werkgroepen in 2021 hebben kunnen en mogen organiseren, verzorgen en regelen voor de wijk.

2021 was een jaar met veel afwachten of we als Wijkplatform Elderveld fysiek konden vergaderen, of de activiteiten van het Wijkplatform en diens werkgroepen wel door konden gaan. Het Wijkplatform Elderveld is in 2021 toch draaiend gehouden door inzet van de digitale middelen en mogelijkheden voor buiten vergaderingen / gesprekken.

Zo heeft het Dagelijks Bestuur gekozen om met iedere werkgroep in gesprek te gaan om te bespreken hoe we de samenwerking nog meer kunnen verbeteren. Dit ook omdat we als Wijkplatform tijdens dit jaar minimaal konden vergaderen fysiek ofwel elkaar konden spreken.

Het Dagelijks Bestuur bestaat gedurende dit jaar uit 5 deelnemers. Aan het eind van het jaar hebben we afscheid moeten nemen van drie van de leden van het Dagelijks bestuur. Dit door verhuizingen en drukte door werk. Daarnaast zijn er binnen de leden van het Wijkplatform ook wel wat verschuivingen geweest.

Lees het jaarverslag nu hier verder.

Gerelateerde berichten