Het ‘Groene Weetje van de Wijk’

door admin

Op 27 februari 2020 werd de zaag erin gezet. Het stadsbosje aan de Wassenaarweg ging tegen de vlakte… op een paar grote bomen langs de randen na.
\
Na de verwoede strijd ging Elderveld Groen dóór. Er werd onderhandeld en overlegd met de gemeente over groen compensatie voor de wijk. Er kwam een plan voor het herinrichten van de ruimte rondom de nieuwbouw voor Moviera. En terwijl de aannemer nog bezig is met de toekomstige woningen voor opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, kunnen de eerste insecten al hun intrek nemen in één van de twee insectenhotels die onze wijk nu rijker is ?. De hotels zijn gemaakt van delen van stammen die in ons eigen stadsbos hebben gestaan. Dus min of meer terug op het honk. En bij de nieuwe aanplant van heesters en struiken is veel ruimte gegeven aan soorten die voor insecten en vogels erg aantrekkelijk zijn. Vuilboom, kardinaalsmuts, bottelroos en vlierbes om er maar eens een paar te noemen. Samen met een nieuw maaibeleid zal het allemaal leiden tot meer bloei, meer groen en meer biodiversiteit in de wijk.

Elderveld Groen gaat door. Er zit nog geld in de compensatiepot en we ‘missen’ nog een viertal bomen. Samen met de gemeente gaan we daar voor komend najaar nog een plannetje voor maken. Dus blijf ons volgen ??.

Gerelateerde berichten