Het Dagelijks bestuur

Wijkplatform Elderveld

door admin

Op initiatief van de Gemeente Arnhem is in 1995 het Wijkplatform Elderveld opgericht. Je kunt het Wijkplatform Elderveld zien als een overleg van wijkbewoners en beroepskrachten, vanuit Gemeente maar ook andere wijkpartners, over de leefbaarheid, veiligheid, wonen en welzijn in de wijk. Het wijkplatform bestaat uit diverse wijkbewoners ofwel afvaardiging vanuit belangrijke organisaties uit de wijk. Deze groep mensen en andere uitgenodigden komen minimaal vijf keer per jaar samen om over spreken over wijkaangelegenheden. Deze vergaderingen voorbereiden is een van de kerntaken van het dagelijks bestuur van het Wijkplatform.

De taken van het Dagelijks bestuur zijn:

  • Voorbereiden van de Wijkplatform vergaderingen.
  • Beheren van het wijkbudget & verantwoording geven aan het Wijkplatform hierover.
  • Behandelen van aanvragen tot een bedrag van € 1000,- voor initiatieven voor de wijk.
  • Advies geven aan de stemgerechtigde leden bij aanvragen boven de € 1000,-.
  • Zorgen voor samenhang, samenwerking tussen (en faciliteren van) de deelnemers van het Wijkplatform.

Het Dagelijks bestuur stelt de agenda op voor de vergaderingen. Heb je dus een keer een belangrijk onderwerp/initiatief waarvan je vindt dat wij als Wijkplatform daar aandacht aan moeten geven? Neem dan even tijdig contact op via de secretaris. Dit kan per mail of kom langs tijdens ons spreekuur.

Gerelateerde berichten