Elderveld zet zich in voor Burenhulp

Werkgroep Elderveld Actief

door admin

Het Wijkplatform Elderveld bracht in 2002 een bezoek aan een project in Eindhoven, waar ze werkten vanuit de ABCD methode (Asset-Based Community Development) voor de wijkontwikkeling en het vernieuwen van de wijk. In deze methode zijn de wijkbewoners het uitgangspunt voor gemeenschapsvorming. Met dit in het achterhoofd, heeft het toenmalig Wijkplatform zich laten informeren over hoe deze methode ook ingezet kon worden in Elderveld.

Vanuit het Wijkplatform Elderveld werd de werkgroep Elderveld Actief opgericht om aan de slag te gaan met de ABCD methode. Door middel van enquêtes, die gedaan werden door een selecte groep wijkbewoners, probeerde de werkgroep de capaciteiten en vaardigheden van u en andere wijkbewoners te inventariseren. Niet vanuit de vraag “Kunnen wij u helpen?”, maar juist vanuit de vraag “Waar bent u goed in?”.  Het streven was om evt. nieuwe vrijwilligers te mobiliseren en te activeren om zich in te zetten voor het verbeteren van de wijk.

“Met een flink aantal vrijwilligers van het Wijkplatform hebben we dus wijkbewoners geïnterviewd over wat ze kunnen, willen en eventueel al doen voor de wijk. Hier kwamen veel antwoorden uit tevoorschijn. Velen dachten dat ze helemaal niets konden, maar bleken bijvoorbeeld goed te kunnen naaien en verstellen” vertelt Marie-Louise Peters Vlietman. Marie-Louise was een van de mensen, die de wijk rond gingen voor het houden van de enquêtes. Andere mensen, die dit ook deden, waren onder andere Clement Faber, Monique de Wit, Dick van den Berg, Toon van Essen, Ger van Klaveren en Lies Postuma.

Van ABCD naar B van Burenhulp

Tijdens de wijkenquête kwam naar voren dat er mensen waren die zich wilden inzetten voor het doen van kleine klusjes voor een buur, maar ook dat er een bepaalde groep bewoners in onze wijk juist hulp zochten bij kleine klusjes in huis en tuin. Deze behoefte en capaciteit kon dus met elkaar verbonden worden. Vanuit dit concept werd Elderveld Actief een werkgroep die zich inzette voor burenhulp. Burenhulp is niets meer of minder dan iemand uit de eigen wijk een handje helpen.

Al enkele jaren organiseert de werkgroep Elderveld Actief deze burenhulp in onze wijk. Jaarlijks vragen zo’n 100 bewoners een of meerdere malen hulp bij kleine klusjes in huis in tuin, hulp bij elektrische apparaten en computers, et cetera. Dit zijn veelal de oudere wijkbewoners, maar iedere wijkbewoner zou contact op kunnen nemen met de werkgroep voor hulp als u het zelf niet kunt en niemand heeft om u daarbij te helpen.

Marie-Louise vertelt: “Het is een heel dankbaar project en we maken vele, vaak oudere mensen blij. Onze burenhulp is gratis, behalve als er iets gekocht moet worden door een van onze vrijwilligers. Dit gebeurt uiteraard in overleg.”

Soort klussen

Het klusteam van Elderveld Actief is beschikbaar voor diverse soorten – incidentele –  burenhulp, waaronder:

  • Kleine klusjes in huis; zoals het vervangen van lamp of ophangen van schilderijtje
  • Tuinieren
  • Hulp nodig met computer, TV, smartphone of Tablet
  • Hond uitlaten (eenmalig)
  • Boodschappen doen

Staat uw hulpvraag er niet bij? Wellicht kunnen de vrijwilligers van Elderveld Actief u wel helpen. Neem ook dan contact met de werkgroep op.

Hulp nodig?

Iedere woensdagmiddag komt het team van Elderveld Actief bij elkaar in de Gaanderij (SWOA). Dus heeft u een hulpvraag? Kom dan langs op woensdag tussen 14:00 en 16:00 uur. Of spreek de voicemail in met uw naam, telefoon nummer en uw hulpvraag. Het telefoon nummer is  06 – 3605 8389. Ook kunt u op de wijkwebsite het formulier invullen met uw hulpvraag.

Een medewerker zal contact met u opnemen en u (proberen) te verbinden aan een van de medewerkers van het klusteam van Elderveld Actief. Hans, Peter, Cor of Dick neemt dan contact met u op als zij u kunnen helpen met uw hulpvraag.

Vrijwilligers gezocht

Bent u handig of tuiniert u graag? En wilt u wel af en toe een andere wijkbewoner helpen met een (eenmalige) klusje? U bepaalt zelf hoe vaak en hoe veel u wilt doen. De werkgroep Elderveld Actief zoekt vrijwilligers die zich belangeloos willen inzetten voor hun medemens.

Iedereen heeft wel een kwaliteit. U ook! Help daar een buur mee!

Gerelateerde berichten