Een trapveldje, een school, de gemeente en bewoners

door admin

In 2018 kregen de bewoners van de Oegstgeeststraat, de Vlaardingenweg, de Waddinxveenstraat , en nog enkele straten in de nabijheid daarvan een brief met een uitnodiging van het bestuur van Quadraam – die een groep scholen bestuurt –   over het voornemen een school te bouwen op het groene terrein tussen het spoor, de Waddinxveenstraat en de Oegstgeeststraat.  Dat terrein was al groen zolang de bewoners het heugde en diende als speelterrein voor de kinderen van de buurt.  Er lag een wat verwaarloosd crossbaantje, maar het was toch een geliefde plek. Op de informatieavonden bleek dat Quadraam en de gemeente al veer verder waren dan een plan – er was bij de gemeente geen opening meer om het plan af te blazen. Sinds de jaren ’70 lag er al een bouwbestemming op.

Er is toen een werkgroep opgericht, die zich Natuurbehoud Elderveld noemde en de werkgroep besloot dat het enige dat nog kon helpen, een burgerinitiatief was. Dat burgerinitiatief behelsde een blijvende groenbestemming voor het beoogde terrein. Er moest namelijk nog een nieuwe bestemming worden vastgesteld – welnu, dacht de werkgroep, de wet geeft de burger ook de mogelijkheid om een goede argumentatie een eigen bestemming voor te stellen, en laat de raad dan maar beslissen.  En de raad heeft ons goed ontvangen. We hebben met veel fracties goed contact gehad, en we hebben gemerkt dat de politiek er ook wel wat mee in de mag zat: immers: onder leiding van het College van B&W en het ambtelijk apparaat was de ontwikkeling voor de school in gang gezet, en eigenlijk had de raad dat ook laten gebeuren. Natuurlijk was dat gedaan met het oog op het belang van het onderwijs – in dit geval het Lorentz dat aan de Groningensingel een gebouw had, dat dringend aan vernieuwing toe was, maar ook aan een andere plaats. Om allerlei redenen kon die plaats niet de Schuytgraaf gevonden worden – eigenlijk een fout in het oorspronkelijk ontwerp van de Schuytgraaf.

Ondertussen waren er wel contacten met de projectleiding van Quadraam gelegd –  we hebben het spel fair gespeeld. Van het begin af aan hebben we beseft dat de hoogste inzet: geen school, wel gepaard moest gaan met alle lijnen open naar alle betrokkenen.  Uiteraard was Quadraam het niet met ons eens, en wij niet met Quadraam, en we hebben dat in twee raadsvergaderingen ook naar voren gebracht.

De uitkomst was, dat de raad toch instemde met het bestemmingsplan ten gunste van Quadraam. Maar toch met een aantal opmerkingen en voorwaarden. Men was onder de indruk van onze argumentatie, en erkende dat de belangen botsten. Het bestemmingsplan kwam er , maar de bouwgrens en hoogte is beperkt tot de huidige vormgeving.  Een heel belangrijk punt voor de wijk was, dat het verkeer naar en van de school niet door de wijk zou gaan. Dat heeft geleid tot de aanleg van het fietspad langs de Metamorfosenallee vanaf de Hollandweg. De veiligheid van de fietsers is er door toegenomen en de logische route wordt goed gebruikt. De raad stelde voor dat de werkgroep ook verder bij de uitvoering en vooral de inpassing betrokken zou worden. En dat is gebeurd. Ook Quadraam besefte dat. De projectleiding heeft ons diverse keren voor overleg uitgenodigd. We kregen de mogelijkheid om input te geven voor de situering – de afstand van school tot de woongrens was voor de wijk erg belangrijk. Ook zaken als de ingang en toegang tot de school, de inkleding in het groen, hekwerk etc, waren bespreekbaar. We kunnen zeggen dat er naar ons werd geluisterd. Natuurlijk was dit ook van belang voor het Lorentz, zoals de school feitelijk heet. De school heeft op deze manier een direct contact met de wijk, en voor een prettige omgang met elkaar is dat waardevol.

Door dit alles zijn de contacten met de gemeente ook geïntensiveerd. Het terrein buiten het hek en de heg rond het Lorentz is een tamelijk brede strook, die we graag als bosplantsoen weer zagen ingericht worden.  De kap van de bomen van het oorspronkelijke bosje heeft de vogelstand wel teruggedrongen en de beplanting met struiken en bomen zal aan herstel bijdragen. De gemeente stond hierbij ook open voor input, bijvoorbeeld voor de aanplant van de nieuwe bomen. Op termijn zal dit het laankarakter van de Oegstgeeststraat weer versterken. Ook zijn we in contact met het Team Leefomgeving over de staat van het bosje tussen de Waddinxveenstraat en de Oegstgeeststraat. Op 3 september a.s. wordt er een schouw gehouden en onze werkgroep is daar ook bij. Onze achterban wordt er afzonderlijk over ingelicht.

Naast dit alles heeft het ook het effect dat er meer mensen in de wijk betrokken zijn bij het groenbeheer, en zijn de contacten met het Team Leefomgeving (van de gemeente) sterker geworden. Onze werkgroep is inmiddels aangesloten bij het wijkplatform. Er waren al groengroepen, en nu worden we samen de groendivisie genoemd.

De hele historie heeft ons geleerd, dat, ook als je als bewoners je zin niet krijgt, het belangrijk is alle lijnen open te houden. Zorg voor goede relaties, ook naar de ambtenaren, die in die in je eigen wijk werken. Wees serieus en begripvol naar je tegenstander, als die er is, en vergeet niet je volksvertegenwoordigers tijdig in te lichten. Dat maakt een proces kansrijk.  En wat we ook hebben geleerd: als je een idee hebt dat je gerealiseerd wilt zien: wacht dan niet tot de gemeente via een formele procedure met een plan komt. Meestal is het dan te laat. Begin zelf, zoek medestanders, ook in de politiek en vraag ook goed advies bij deskundigen. Voor ons doel waren we te laat.  Maar eerlijk is eerlijk: het proces en de goede wil van alle kanten heeft ervoor gezorgd, dat we allemaal verder kunnen.

Piet van Dijk,
Werkgroep Natuurbehoud Elderveld

Gerelateerde berichten