Een terugblik op een vruchtbaar jaar

Wijkplatform Elderveld

door admin

Het jaar 2022 loopt ten einde. In dit jaar is er vanuit het Wijkplatform en diens werkgroepen een groot aantal zaken gerealiseerd, opgepakt en ondersteund. In de wijkbladen van dit jaar was te lezen welke werkgroepen van het Wijkplatform er zijn en wat hun rol is binnen onze wijk en het Wijkplatform.

 • In het afgelopen jaar zijn er diverse schoonmaakacties geweest vanuit de Werkgroep Elderveld Schoon.
 • Onze activiteiten-werkgroep Elderveld Open heeft na corona beperkingen ook weer een aantal activiteiten kunnen organiseren afgelopen jaar, denk aan het Wijkfeest en Halloween. Kijk op de Facebook pagina van Elderveld Open voor diverse foto’s hiervan.
 • Onze Groen Divisie heeft met de Gemeente meerdere buurtschouwen kunnen organiseren om meer aandacht te krijgen voor het groen in de wijk.
 • De werkgroep Winkelcentrum heeft bijvoorbeeld weer gezorgd voor de mooie kerstverlichting bij het winkelcentrum en in samenwerking met de Gemeente een mooie schaaktafel kunnen laten plaatsen op ons winkelcentrum.
 • Ook krijgen de werkgroepen Elderveld Actief (burenhulp) en Straat in Actie (uitleen materiaal) steeds meer aanvragen binnen.
 • Elderveldnieuws.nl is het afgelopen jaar goed bijgehouden door de werkgroep Redactie Wijkwebsite.

Schaaktafel bij winkelcentrum Elderhof

Als Wijkplatform Elderveld zetten we zelf ook in om bepaalde punten op te pakken en/of te ondersteunen.

 • Zo is er bijvoorbeeld vanuit het Wijkplatform dit jaar een bedrag beschikbaar gesteld voor de realisatie van Voedselbos in onze wijk.
 • Ook is er begin dit jaar een (bezwaar)brief gestuurd (samen met de werkgroep Verkeer & Veiligheid en Groen Divisie) naar de Gemeente betreffende de – toenmalige – ontwikkelingen bij de Stoeterij.
 • Tevens hebben we zowel gevraagd als ongevraagd advies gegeven in bepaalde ontwikkelingen in de wijk, zoals het Gas-los project of het participatietraject rondom de Ontwikkelperspectief Elderveld vanuit de Gemeente Arnhem.
 • In dit afgelopen jaar hebben we ook ingezet op de zichtbaarheid van het Wijkplatform, bijvoorbeeld door de artikelen die er iedere editie van wijkblad gelezen kunnen worden. Maar ook met de kraam tijdens het Wijkfeest afgelopen september. De advertentie op de achterkant van dit wijkblad is zelfs ook vernieuwd.

Voor diverse straat/wijkactiviteiten is er dit jaar ook weer budget beschikbaar gesteld.

 • Zo is er een financiële bijdrage gegeven voor de organisatie van de Buitenspeeldag.
 • Ook hebben diverse straten in onze wijk gevraagd om een bijdrage voor de organisatie van een straatfeest. Zoals Woerdenpad, Katwoudehof, Postmeesterwei en de Barendrechtstraat.
 • Bij zowel de Haarlemweg als bij de Kaaghof is er budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van kerstbomen en/of kerstverlichting.

Steeds meer wijkpartners hebben dit afgelopen jaar aangesloten bij de vergaderingen van het Wijkplatform Elderveld, om ervaringen en informatie met elkaar te kunnen delen. Fijn dat deze groep ook steeds groter wordt.  Wijkbewoners zijn uiteraard ook altijd welkom. Dus kom zelf ook eens keer kijken bij een van onze vergaderingen! De openbare vergaderdata vind je elders op de wijkwebsite.

 

Gerelateerde berichten