De situatie rondom de Hollandweg

door admin

Wij, de werkgroep Verkeer & Veiligheid (V&V) van het Wijkplatform Elderveld, beseffen dat wij de afgelopen jaren tekortgeschoten zijn in de informatieverstrekking over de situatie van de Hollandweg aan u, de wijkbewoners van Elderveld; wij bieden u hiervoor dan ook onze excuses aan en beloven u vanaf nu, beter te informeren.

Natuurlijk hebben wij de gemeente Arnhem in de afgelopen jaren herhaaldelijk, zowel mondeling als schriftelijk, gewezen op de onveilige voetgangersoversteekplaats (VOP’s) op de Hollandweg met daarbij een aantal oplossingen om de Hollandweg veiliger te maken.

Het ernstige ongeval met letselschade van vrijdag 4 augustus jl. werd de druppel die de bekende emmer deed overlopen.

Het bestuur van het Wijkplatform Elderveld heeft daarop, samen met de werkgroep V&V, een dringende brief geschreven aan de Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Arnhem.

In deze brief dringen wij aan op een spoedgesprek met hen en een snelle schriftelijke reactie op de vele vragen en de even vele voorstellen die wij hen in de afgelopen jaren hebben gesteld en gedaan.

Ons doel is om op korte termijn een eind te maken aan de voortdurende onveilige situaties bij de VOP’s aan de Hollandweg en de veiligheid van de Hollandweg voor de wijkbewoners te vergroten.

In deze brief wijzen wij de gemeente erop dat:

  • Wij constateren dat, ondanks de diverse investeringen en de gerealiseerde technische wijzigingen aan de Hollandweg van de afgelopen jaren, er geen aanpassingen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de voetgangersoversteekplaatsen werden uitgevoerd,
  • Het uitblijven van antwoorden c.q. oplossingen op vragen over deze onveilige voetgangers-oversteekplaatsen van de gemeente Arnhem, maatschappelijke onrust bij u, de wijkbewoners, heeft teweeggebracht.

Wij hebben, onder andere, de volgende suggesties gedaan om de verkeersveiligheid van de Hollandweg te vergroten:

  • Verlagen van de maximumsnelheid,
  • Aanpassingen maken aan het wegdek,
  • Aanpassing maken aan de verlichting bij de voetgangersoversteekplaatsen,
  • Het vergroten van de zichtbaarheid van voetgangers voor de weggebruikers (met betrekking tot de aanwezige bomen en de palen van het trolleynetwerk).
  • Eenrichtingsverkeersborden te plaatsen bij/langs de fietspaden aan beide zijden van de Hollandweg bij alle aftakkingen van de Hollandweg.

Deze zaken lijken eenvoudiger dan dat ze zijn; zo dient de gemeente steeds rekening te houden met zaken zoals de rijtijden van het openbaar vervoer als de aanrijtijden van de hulpdiensten (brandweer, ambulance en noodarts) als het vervoer van zieken en slachtoffers van verkeersongelukken.

Omdat er, ook door onze eigen wijkbewoners, vaak structureel te hard op de Hollandweg wordt gereden, vragen wij de gemeente ons te helpen om dit rijgedrag van die bestuurders positief te veranderen.

Ook hebben wij de gemeente verzocht onze wijkbewoners eerder en beter te informeren over onderhouds- en verbetertrajecten aan de wegen en de verkeersveiligheid van onze wijk.

Voor vragen, ideeën, oplossingen of meedoen met de activiteiten van de werkgroep Verkeer & Veiligheid kunt u mailen naar: wijkplatform.elderveld@gmail.com

Gerelateerde berichten