Buurtschouw Koewei en omgeving

door admin

Vanuit de Werkgroep Groen & Milieu is aan de afdeling Wijkonderhoud van de gemeente Arnhem het verzoek gericht een buurtschouw te houden in de Koewei en omliggende straten.

Samen met de buurtbewoners is de informatie hierover verspreid d.m.v. een flyer.

De opkomst was groot: 17 bewoners gingen op 23 juni jl. in gesprek met Milly Kors en Maurice Menzo van bovengenoemde gemeentelijke dienst.

Er werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, o.a. over

 • de overlast van wortelwerking door grote bomen, waardoor de carport weggedrukt wordt of de fundering van het huis mogelijk wordt aangetast.
 • onbegaanbaar geworden fiets- en voetpaden door het woekeren van bramen en brandnetels.
 • uitgegroeide bomen en heesters, die in en over tuinen hangen.
 • stankoverlast door ondergrondse containers (bij warm weer).
 • de straatverlichting.
 • de voor fietsen en rolstoelen slechte begaanbaarheid van de paden richting het bruggetje.
 • struikelgevaar door slechte bestrating.
 • de slechte staat waarin de “skate cirkel” (aan de overzijde van het water)  verkeert.
 • de slechte staat waarin het voetbalveldje verkeert.

Over een aantal zaken werden direct afspraken gemaakt en is inmiddels actie ondernomen door de dienst.

 • de gemeentelijke dienst suggereerde de boomspiegels in de buurt te adopteren. De gemeente zorgt in dat geval voor planten.
 • De situatie in de bocht van de Koewei met een “pleintje” in het midden is uitvoerig besproken, zowel verkeerstechnisch als wat de vergroening van dit punt betreft. Hierover zal nader overlegd worden.

Al met al kan gesproken worden van een geslaagde buurtschouw. Het is zeker de bedoeling van de werkgroep Groen & Milieu om ook in andere buurten van onze wijk een dergelijke schouw te organiseren.

Gerelateerde berichten