Agenda Wijkplatform Elderveld Vergadering 21 november 2018

door admin

Agenda Wijkplatform Elderveld 21 november 2018

Start:           19:30 uur
Locatie:       Kantine EKCA, Breezandpad 13

1.       Opening door voorzitter
a.       Mededelingen
b.       Welkom heten aanwezige kandidaat WPF-leden

2.       Mededelingen wijkagent, gemeente, sociale wijkteams, SWOA, jongerenwerk team leefomgeving, opbouwwerk

3.       Ontwikkelingen in de wijk
a.       Wijkcentrum Elderveld
b.       Parkeerterrein Winkelcentrum – status 3 parkeerplaatsen Lidl
c.       Bouw Lorentz
d.       Inclusief Wonen

4.       Wijkactieplan 2018-2019

5.       Elderveld.nl Update

6.       Bespreekpunten naar aanleiding van de notulen

Pauze  (stemmen kandidaat leden in pauze)

7.       Wijkplatform leden
a.       Stemming bekend kandidaat leden
b.       Vacature 1e voorzitter & 2e penningmeester

8.       Financiën
a.       Stand van zaken
b.       Voorwaarden AED aanvragen
c.       Aanvragen
Aanvraag  Elderveld Open

d.       Genomen besluiten:
Aanvraag Sinterklaaspret: € 125,- goedgekeurd
Aanvraag Redactie voor ansichtkaart promotie Elderveld.nl: goedgekeurd.

9.       Rondje werkgroepen

10.     W.v.t.t.k.

11.     Afsluiting

Gerelateerde berichten