Aankomend groot onderhoud kruispunt Hollandweg/ Metamorfoseallee

door admin

Vanuit de gemeente is de Groen Divisie van het Wijkplatform bijgepraat over het aankomend groot onderhoud medio 2022 van het kruispunt Hollandweg/ Metamorfoseallee.

Al eerder heeft de gemeente hun plannen met ons gedeeld en hebben wij de grote behoefte aan vergroening mee kunnen geven. Hiermee is een eerste ontwerp gemaakt. Verschillende bomen zouden hierin verplaatst moeten worden. Doordat men met de begrote kosten echter niet uit de voeten kwam, is er een aangepaste versie gemaakt. Hiermee verandert er niets aan de hoeveelheid groen. Enkel het te vervangen asfalt wordt minimaler. De algemene staat hiervan bleek beter dan gedacht.

Enkele speerpunten zijn:

  • Aanleg wadi’s langs fietspad en zuidzijde (gele lijnen);
  • Verwijderen overtollig asfalt en omvormen naar groen;
  • Planten nieuwe bomen;
  • Verbeterde lijnen van het lengteprofiel over de BurgemeesterMatsersingel/Metamorfosenallee;
  • Vermindering asfalt op de Brabantweg en meer groen;
  • Aanpassing van het fietspad door een grote waardevolle boom op de hoek Vlaardingenweg/Hollandweg;
  • Grondruil met Woonzorg ter voorkoming van bomenkap voor aanleg fietspad.
  • Het nog resterende bouw kavel aan de Vlaardingenweg (nu grasveld) nabij het kruispunt definitief als “groenbestemming” te betitelen en dat er enkele bomen op worden geplaatst.
  • Het vergroenen van de middenberm over het eerste deel van de Hollandweg. Dat is nu 1 brede asfaltplaat met betonnen vluchtheuvels.

Gerelateerde berichten