25 jaar WPF: Werkgroep Straat in Actie Elderveld

door admin

In september 2009 heeft het Wijkplatform Elderveld besloten tijdens een vergadering om een werkgroep op te richten om te faciliteren in de behoefte van straatactiviteiten. De eerste stap van deze werkgroep was een bezoek aan het project Straat in Actie in de wijk Malburgen. De werkgroep van Elderveld heeft daar informatie op gedaan betreffende het regelen van  materialen t.b.v. straatfeesten en dergelijke.

Er is dus in de periode van 2009-2010 nagedacht over wat er aangeschaft zou moeten worden, wat gebruikt zou kunnen worden voor buurt gebonden activiteiten. Te denken aan een Buurt-BBQ, het organiseren van een straatfeest met als item het openen van een insectenhotel, maar ook medewerking aan markten van de Biologische Tuinbouw Vereniging, Wijkvereniging Elderveld en de werkgroep Elderveld Open. Ook werken we mee met een financiële bijdrage voor een buurt-kerstboom.

Om dit alles kunnen verwezenlijken zijn er tenten, tafels, stoelen en geluidinstallaties, etcetera beschikbaar voor straatactiviteiten in onze wijk.

Om een volledig overzicht van de materialen (lijst) te krijgen kunt u kijken op onze wijkwebsite:
https://www.elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/straat-in-actie/

Wanneer er behoefte is voor een kleine financiële bijdrage dan is er de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij het Wijkplatform Elderveld. Vergoeding is uitsluitend voor non-food artikelen met een maximale bijdrage van € 200,- en verder ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur van het Wijkplatform Elderveld.

Gerelateerde berichten