25 jaar WPF: Realisatie AED’s in onze wijk

door admin

Ook deze keer schrijven we weer wat over de resultaten van het Wijkplatform in de afgelopen 25 jaar. Deze keer een stukje over de AED’s. Een van de eerste aanvragen die het Wijkplatform kreeg over de realisatie van een AED in onze wijk was vanuit de Koewei. Eddy Lankwarden kwam met dit initiatief.

Eddy aan het woord over zijn ervaring:
“In oktober 2017 vroeg ik mij af of het mogelijk was om een AED bij ons in de straat te krijgen. In verband met mijn werk, weet ik hoe “nodig” zo’n apparaat kan zijn. Hoe heb ik dat opgepakt? Ik ben eerst gaan kijken of er wel draagkracht was vanuit mijn woonomgeving. Dus heb ik een brief opgesteld voor 80 huishoudens, die ik overal persoonlijk heb aangeboden. Er was voldoende draagvlak. Het bleek zelfs dat er al 9 (van de benaderde) bewoners een AED konden bedienen.

Een AED met buitenkast kost al gauw circa 2000 euro. De bewoners uit de straat waren bereid om mee te financieren (budget), maar dit bleek al snel nog niet voldoende. De Jumbo en De Stenen Camer kwamen vervolgens ook aan bod, ook zij gaven een bedrag ter beschikking voor de realisatie van een AED. Maar helaas was er toen ook nog niet voldoende om alles te financieren.

Met het hele verhaal ben ik vervolgens naar een vergadering gegaan van het Wijkplatform Elderveld, alwaar ik spreektijd had aangevraagd en heb ik het hele traject uitgelegd. Met als grote vraag ‘Kunnen wij daar een financiële bijdrage voor krijgen?’. Tot mijn grote verrassing was het Wijkplatform er snel uit dat zij de HELFT wilde financieren. Een hele aangename verrassing was dat! Er waren wel enkele voorwaarden, zoals 50% gefinancierd door de buurt/straat, AED moest aangemeld worden bij hartslagnu en een buitenkast met code slot.

In maart 2018 is de AED gerealiseerd en vanaf dat moment hangt bij ons aan de gevel op de Koewei 30. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen maar zonder de steun van het wijkplatform was het wel een stuk moeilijker geweest, hadden we wellicht concessies moeten doen.Door die financiële steun hebben we nu precies wat we met z’n alle wilden.”

Het Wijkplatform Elderveld is van plan om in de digitale wijkgids ook de locaties van AED’s aan te geven. Hangt er bij u in de buurt een AED? Stuur dan even een e-mail naar wijkplatform.elderveld@gmail.com. De AED zal dan aangegeven worden binnen de wijkgids.

Gerelateerde berichten