25 jaar WPF: Elderveld Schoon in 2019

door admin

Gister verscheen het bericht op de wijkwebsite over de allereerste schoonmaakactie in de wijk vanuit het Wijkplatform Elderveld. Er is sinds een aantal jaren een werkgroep actief om dergelijke schoonmaakacties te organiseren in de wijk. De werkgroep heeft over het jaar 2019 een verslagje gemaakt over alles wat zij gedaan hebben…

De werkgroep aan het woord:

De werkgroep Elderveld Schoon bestaat uit vijf personen: Nico Meenink, Henry Tenten, Ria Huls, Gerard Scheuter en Jan Bakker.  2019 was het vierde jaar dat de werkgroep opruimacties organiseerde. Dit jaar waren het vijf acties:

Op 23 maart samen met de  Nationale Opschoondag; op 21 september samen met de World Cleanup Day. Beide acties in samenwerking met het Kinderwijkteam Arnhem. De overige drie opruimacties waren op 18 mei, 22 juni en 23 november. We plaatsten telkens de partytent van Straat in Actie op een centrale plek in een van de buurten van Elderveld, meestal echter op het grasveld achter de Jumbo. Jammer is wel dat we daar eerst  alle hondenpoep moeten opruimen. Voor deelnemers en passanten is er koffie, thee, limonade en koek.

De opruimacties vinden plaats op een zaterdag tussen 10:00 en 11:00 uur.  De aankondiging gebeurt middels een groot spandoek naast het winkelcentrum Elderhof en via berichten op de Facebookpagina’s van Elderveld. Daarnaast stoppen we ruim 300 flyers in de brievenbussen van telkens een andere groep straten in de wijk. Ook gaat er steeds een berichtje naar de beide basisscholen met het verzoek de uitnodiging door geven aan de kinderen.

De deelnemers aan de acties komen uit heel Elderveld. Er is een vaste club die altijd komt, veel ervan zijn ook adoptanten van een gemeentelijke afvalbak. Daarnaast komen er bewoners uit de straten die de flyers in de bus kregen.
We merken dat een groeiend aantal kinderen – met ouders – meedoen. Daarom besloten we tien kleinere afvalgrijpers speciaal voor kinderen aan te schaffen bij Nederland Schoon.  Daarnaast schaften we daar zoals elk jaar kinderhesjes, handschoenen en vuilniszakken aan.

We merkten ook dat kinderen zelf het initiatief nemen om, al of niet in groepjes, zwerfafval op te ruimen. Ook merken we dat er in de verschillende buurten steeds minder zwerfafval ligt. En dat is nou precies ook het doel van deze werkgroep: wijkbewoners betrekken bij het opruimen van zwerfafval en de eigen buurt of straat schoonhouden. Een kort verslag met enkele foto’s wordt geplaatst in de wijkmedia.

De ‘vondsten’ van de afvalrapers zijn zeer gevarieerd: flesjes, blikjes, zakdoekjes, plastic zakken, sigarettendoosjes en peuken zijn te verwachten. Maar ook zakjes hondenpoep tussen de struiken, een winkelwagentje in de sloot en restanten van barbecue’s, gourmetstellen, tuinstoelen en bedden. En een enkele keer een euromunt …

We legden dit jaar niet alleen contact met het Kinderwijkteam, maar ook met de afvalopruimers van De Laar Schoon. Het is goed om te merken dat in steeds meer wijken van Arnhem opruimgroepen ontstaan.  In 2020 gaan we door met onze acties.

 

Gerelateerde berichten