25 jaar WPF Elderveld: Een stukje geschiedenis over werkgroep Verkeer

door admin

In het kader van het 25 jaar bestaan van het Wijkplatform Elderveld, komen er gedurende dit jaar elke maand een of meer berichten over een specifieke werkgroep van het Wijkplatform Elderveld. Dit om zo de ontwikkelingen vanuit het Wijkplatform in kaart te brengen voor u als lezer. Deze berichten komen merendeel ook in de wijkkrant te staan. Met als eerste werkgroep Verkeer.

Een stukje geschiedenis over werkgroep Verkeer

We kunnen, als we kijken naar de afgelopen 25 jaar, wel zeggen dat deze werkgroep altijd zeer actief was voor de wijk.
Werkgroep Verkeer vroeg in 1995 de Gemeente Arnhem om haar beloftes (sneller) waar te maken.

In de maand juni 1995 ging de werkgroep Verkeer samen met werkgroep Veiligheid & Buurtpreventie aan de slag met het verbeteren van de verkeersveiligheid in het gebied op en rond de Alkmaarsingel. In de Arnhemsche Koerier van 28 juni 1995 stond dan ook een artikel waarin de werkgroep de Gemeente vroeg om deze keer de beloften waar te maken.

In oktober 1995 was de werkgroep ook alweer druk. Deze keer met het voorbereiden van schoolroutes. Er bevonden op dat moment drie basisscholen in de wijk. De werkgroep Verkeer wilde een schoolroute creëren om zo te zorgen dat de jonge wijkbewoners veilig op school zouden kunnen aankomen. Denk aan bijvoorbeeld het verbeteren van oversteekplaats bij de Bussumstraat / Pettenstraat. De schoolroute werd door wethouder van Doorne geopend in mei 1996

Sinds 1998 is de werkgroep Verkeer zich voornamelijk gaan inzetten voor de Hollandweg. De voet- en fietspaden bij de Hollandweg waren daarbij ook van groot belang. De werkgroep Verkeer ging in oktober 1999 het gesprek aan met de Gemeente over de plannen om de Hollandweg een voorrangsweg te maken. De werkgroep heeft naar aanleiding daarvan slechts 500 handtekeningen opgehaald tegen deze plannen.

Toen er bericht kwam van de Gemeente Arnhem dat ze in onze wijk Elderveld 30 km zones wilden gaan instellen (buiten de Hollandweg), ging de werkgroep Verkeer in overleg met de Gemeente Arnhem hierover. Ook over verdere aanpak Hollandweg ging de werkgroep in 2000 in gesprek met diverse ambtenaren van de Gemeente Arnhem.

Verbeteren verkeerssituatie Hollandweg bleef een agendapunt voor de werkgroep in de jaren na 2000. Er werden wijkschouwen georganiseerd om de verkeerssituatie in de wijk en Hollandweg te bespreken. De knelpunten kwamen naar voren en werden – waar mogelijk – opgepakt samen met de Gemeente Arnhem. Bijvoorbeeld in 2002 zette de werkgroep zich in voor de Gorinchemstraat, dit in verband met het afsluiten van woonerf.  Eind 2004 – begin 2005 organiseerde de werkgroep Verkeer opnieuw een handtekenactie. Deze keer voor het creëren van een voetpad langs de Hollandweg. De handtekenactie werd in februari 2005 ingeleverd bij toenmalig wethouder Veenstra.

In maart 2005 kreeg het Wijkplatform bericht van het overlijden van Albert-Jan Johannes. Albert-Jan was de trekker / voorzitter van de werkgroep Verkeer. Na zijn overlijden werd de berichtgeving van de resultaten van de werkgroep Verkeer minimaal, waardoor wij nu in 2020 hierover geen informatie meer hebben kunnen vinden.

Foto van Albert-Jan Johannes

Pas in mei 2016 werd er weer een nieuwe werkgroep opgericht, deze keer specifiek gericht op de Hollandweg. Pas in oktober 2018 kwam er weer een nieuwe werkgroep Verkeer vanuit het Wijkplatform.

Gerelateerde berichten