25 jaar WPF: De Start van Elderveld Actief

door admin

De werkgroep Elderveld Actief is in voorjaar 2002 opgericht vanuit het Wijkplatform Elderveld. De werkgroep Elderveld Actief hield zich in de begin jaren bezig met een project volgens de ABCD (Asset Based Community Development) – methode, waarbij op basis van vaardigheden van de eigen bewoners een intensievere betrokkenheid met hun woonomgeving werd gestimuleerd. Dit met als doel om meer samenhang aan de dag te leggen in hun wijk om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen.

Het project ging van start met een mooie folder, die eind 2002 in de wijk werd verspreid. Het doel van het project was om te ontdekken wat u als wijkbewoner kunt en zou willen oppakken. Maar daar bleef het niet bij. De werkgroep zette zich ook in om dit dan vervolgens mogelijk te maken. In januari en februari van 2003 werden de eerste van de vijf gepland wijkenquêtes gehouden. Wijkbewoners kregen een lijst met onderwerpen en zaken die ze zich kunnen interesseren en waar men wellicht ook ervaring of vaardigheden voor heeft/had.

Ondanks de beperkingen (m.b.t. financiën en professionele ondersteuning) kan men wel zeggen dat het project Elderveld Actief een succes was. Tientallen bewoners hebben nieuwe activiteiten opgepakt, soms aangereikt en soms ook georganiseerd door de werkgroep.

Tijdens deze wijkenquête(s) kwam er ook naar voren dat er wel behoefte was voor een burenhulp. De toenmalige leden van de werkgroep Elderveld Actief hadden naar aanleiding van deze behoefte ervoor gekozen om verder te gaan als de – huidige vorm – klussendienst / burenhulp werkgroep van het Wijkplatform Elderveld.

Gerelateerde berichten