25 jaar WPF: Buurtpreventie Elderveld

door admin

In de serie 25 jaar Wijkplatform Elderveld hebben we het deze maand over hetgeen wat het Wijkplatform Elderveld heeft bereikt met betrekking tot Buurtpreventie in onze wijk.

Wijkveiligheid is van het begin af aan een aandachtspunt van het Wijkplatform Elderveld. Naast eigen initiatieven van bewoners om de veiligheid in de buurt te vergroten werd in 2013 een Wijkactieplan 2013-2015 door het Wijkplatform opgesteld. In dit actieplan werd opgenomen als maatregel dat men het ontstaan van buurtpreventieprojecten wilde gaan stimuleren en faciliteren (met geld en ondersteuning opbouwwerk).

Aanleiding onder meer was de sterke groei van het aantal woninginbraken in Elderveld. In het voorjaar van 2013 hebben bewoners zelf initiatief genomen om een bewonersavond te beleggen. Hieruit kwam een initiatiefgroepje dat in overleg met wijkagent en opbouwwerk ging kijken wat de mogelijkheden waren en hoe  dit te organiseren. Dit leidde in juni 2013 tot een grote bewonersavond voor alle bewoners van Elderhof-Zuid waaraan meer dan100 bewoners deelnamen. Die avond werd officieel gestart met het buurtpreventieproject. Er werden 12 buurtcoördinatoren aangesteld die vervolgens meerdere keren bijeenkwamen om de voortgang te bespreken. Het wijkplatform ondersteunde de initiatieven van deze bewoners. Er werd een wijkschouw gehouden en de belangrijkste fysieke knelpunten in de wijk, waaronder te hard rijden en donkere plekken, werden met de gemeente besproken en opgelost.

Later dat jaar werden ook in de Driemondpleinflat initiatieven ontplooid. Daar koos met voor het instellen van een buurtwacht, die dagelijks in en om de flat rondliep en aanspreekbaar was voor bewoners. Ook hieraan werd door wijkagent, woningstichting en opbouwwerk ondersteuning geboden. Met de opkomst van digitale communicatie werd het mogelijk om elkaar te waarschuwen en te signaleren via o.a. Whatsapp en websites als Nextdoor.

Gerelateerde berichten