Wijkgids

door admin

Mist u nog uw vereniging of initiatief uit de wijk? Mail ons dan even. Het e-mailadres is wijkplatform.elderveld@gmail.com

Wijkvereniging Elderveld

  1. Home
  2. »
  3. Wijkvereniging Elderveld
Adres:
Leimuidenplaats 22a, 6843 HG Arnhem, Netherlands, Nederland
Omschrijving:

In juli 1995 is de Wijkvereniging Elderveold (WVE) opgericht. Onze vereniging is voortgekomen uit de samensmelting van Stichting Elderveld en Wijkvereniging “Elderhof”. Onze wijkvereniging telt ruim 500 leden.

Het bestuur bestaat op 30 september 2019 uit de volgende personen:

Willem Zwijnen, voorzitter
Jan Rutjes, penningmeester
Hans Kuhlemeier, secretaris
Ria Huls, lid

Wij richten ons op alle wijkbewoners, in alle leeftijdscategorieën en van alle gezindten. Het doel van de wijkvereniging is de leefbaarheid in Elderveld mede te verbeteren en de goede onderlinge verstandhouding tussen de wijkbewoners te bevorderen.

Activiteiten

Om ons doel te bereiken organiseren wij activiteiten in Elderveld op sociaal, sportief, cultureel en educatief vlak. Voorbeelden hiervan zijn:

  • viering Koningsdag
  • paaseieren zoeken
  • Sinterklaasfeest
  • doortocht Nijmeegse vierdaagse
  • kerstboomverbranding
  • kerstmarkt
  • wijkkrant “Elderveld Nieuws”

Cursussen

Wij organiseren al vele jaren diverse cursussen en workshops met als doel de wijkbewoners op een voordelige manier de mogelijkheid te bieden om, in hun eigen omgeving, gebruik te maken van een zeer gevarieerd cursus- en workshopaanbod.
Wij werken op non-profitbasis; dit houdt in dat de cursussen kostendekkend moeten zijn. In het algemeen wordt aan kleine groepen (6-10 deelnemers) lesgegeven.

Inschrijving voor een cursus/workshop kan via het aanmeldingsformulier.

Leden van de wijkvereniging Elderveld genieten een korting op het cursusgeld. Houders van een Gelrepas krijgen 50% korting op maximaal 2 cursussen/workshops per seizoen. Voor het cursusaanbod en verdere informatie verwijzen u naar het cursusprogramma.

Wijkkrant

Zes keer per jaar wordt in een oplage van 4.500 stuks de wijkkrant Elderveld Nieuws uitgebracht en bezorgd bij alle bewoners in de wijk Elderveld. De wijkkrant verstrekt informatie over actualiteiten en activiteiten, die voor wijkbewoners in Elderveld van belang kunnen zijn. De redactie bestaat uit Hans Kuhlemeier, Cor de Vrieze, Rudie Nillesen en Gerwin Mulder. Wilt u adverteren in de wijkkrant, dan u kunt contact met ons opnemen. Het redactieadres is hetzelfde als die van onze wijkvereniging. Voor verder informatie verwijzen wij u naar de wijkkrant.

Contact Infomatie
Telefoon nr: 026-3810798