Wijkgids

door admin

Mist u nog uw vereniging of initiatief uit de wijk? Mail ons dan even. Het e-mailadres is wijkplatform.elderveld@gmail.com

Kindcentrum de Kringloop

  1. Home
  2. »
  3. Kindcentrum de Kringloop
Adres:
Breezandpad 7, 6843 JM Arnhem, Netherlands, Nederland
Omschrijving:

Op basisschool de Kringloop staan de kernwoorden rust en structuur centraal. Binnen een veilige en plezierige schoolsetting beogen wij een optimale ontwikkeling van elk kind. Dat doen we via een klassikale aanpak, met zowel een groepsgerichte als opbrengstgerichte benadering.  De school probeert dus zoveel mogelijk uit de kinderen te halen. Onze leerlingen vinden in het vervolgonderwijs ruim voldoende aansluiting.

Vanaf groep 3 werken we zoveel mogelijk met jaargroepen. Dit betekent dat de kinderen het grootste deel van de dag doorbrengen in een groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Voor de groepen 1 en 2 kiezen we bewust voor combinatiegroepen. Wij vinden het belangrijk dat er tijd gevonden wordt voor kinderen die als 4-jarige instromen, zodat ze veel van elkaar en van de oudere kleuters leren. Elk kind heeft 1 of 2 vaste leerkrachten. Daarnaast krijgen de kinderen gymlessen van een vakleerkracht.

Wij maken, naast toetsen uit de lesboeken, gebruik van onafhankelijke landelijke toetsen en observatiesystemen. Wij volgen hiermee niet alleen de leerprestaties, maar ook het welbevinden van elk kind.

Voor meer informatie over de Kringloop verwijs ik naar onze website. Daar vind je bijvoorbeeld ook onze schoolgids met aanvullende informatie over onder meer onze visie, het onderwijs, het leerlingvolgsysteem en de communicatie met de ouders.

Het is ook de moeite waard om www.scholenopdekaart.nl  te bezoeken. Hier vind je ook veel data over onze school en andere scholen.

Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken via 026 3830651 voor een rondleiding en een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact Infomatie
Telefoon nr: 026 3830651