Zonder u en alle andere bewoners geen samenleving!

door admin

Voor het Wijkplatform Elderveld zijn we nog altijd op zoek naar wijkbewoners, die zich willen inzetten voor de wijk. Dit kan zijn als lid van het Wijkplatform, maar uiteraard ook door deel te nemen aan de activiteiten van onze vele werkgroepen.

Het Wijkplatform is een overleg orgaan van wijkbewoners over leefbaarheid, veiligheid, wonen en welzijn in de wijk. Het wijkplatform ondersteunt bewonersinitiatieven en geeft gevraagd en ongevraagd advies over wijkaangelegenheden aan overheden, corporaties en andere organisaties in de wijk. Om bewoners te activeren, te organiseren, te ondersteunen en voor kleinschalige projecten beschikt het wijkplatform over een wijkbudget.

Het Wijkplatform Elderveld heeft zo’n 5 vergaderingen per jaar. Heb je interesse? Mail ons dan met jouw motivatie. Ons e-mailadres is wijkplatform.elderveld@gmail.com

Gerelateerde berichten