Vacatures Wijkplatform Elderveld – lid

Zonder u en alle andere bewoners geen samenleving!

door admin

Voor het Wijkplatform Elderveld zijn we op zoek naar bewoners uit de wijk Elderveld, die het leuk vinden om mee te praten over onze wijk. Het Wijkplatform is een overleg orgaan van wijkbewoners over leefbaarheid, veiligheid, wonen en welzijn in de wijk.

Het wijkplatform ondersteunt bewonersinitiatieven en geeft gevraagd en ongevraagd advies over wijkaangelegenheden aan overheden, corporaties en andere organisaties in de wijk. Om bewoners te activeren, te organiseren, te ondersteunen en voor kleinschalige projecten beschikt het wijkplatform over een wijkbudget.

Het Wijkplatform Elderveld heeft zo’n 5 vergaderingen per jaar. Bij deze vergaderingen zijn diverse partners aanwezig, zoals Team Leefomgeving, Gemeente Arnhem, Wijkagent(en), Sociaal Wijkteam en Jongerenwerk.

Heb je interesse? Mail ons dan met jouw motivatie. Ons e-mailadres is wijkplatform.elderveld@gmail.com

Gerelateerde berichten