In gesprek over vernieuwing wijkgericht werken

door admin

De Gemeente Arnhem gaat in gesprek met alle wijkplatforms uit Arnhem over het vernieuwen van wijkgericht werken.