Uitslag Poll verwijsbord Schuytgraaf bekend

door admin

Door de werkgroep Hollandweg was er in 2017 een verzoek ingediend om een verwijsbord Schuytgraaf te plaatsen op de Batavieren. Men dacht dat hiermee sluikverkeer naar Schuytgraaf minder zou worden. Dit verzoek is door de Gemeente Arnhem niet uitgevoerd. Er moest eerst een meting plaatsvinden wat de draagvlak was vanuit de wijkbewoners. Dit is middels een poll gedaan op de wijkwebsite. Op 28 augustus 2018 is de uitslag hiervan bekend gemaakt. Er was geen voldoende draagvlak vanuit de wijk om dit punt verder op te pakken.