Oplossing Parkeren van Vrachtauto’s en autobussen

door admin

De werkgroep Verkeer heeft zich ingezet voor het zoeken naar betere oplossingen voor het parkeren in de wijk van vrachtauto’s en autobussen. Er is zo overleg geweest met de betrokken partijen. Dit overleg zou geleid hebben tot een oplossing op korte termijn.