Notitie speerpunt baliefunctie in Wijkcentrum

door admin

Een van de speerpunten van het Wijkplatform was een baliefunctie in wijkcentrum. Hiervoor is door de opbouwwerker in samenwerking met werkgroep Elderveld Actief een notitie geschreven. Deze notitie is ingediend bij Gemeente Arnhem.