Nieuwe penningmeester voor Wijkplatform

door admin

Tijdens dezelfde vergadering – aftreden van Bert van der Walle als penningmeester – is de nieuwe penningmeester benoemd. De nieuwe penningmeester was Joop Last.