Nieuwe lid Wijkplatform: Bram Steen

door admin

Bram Steen is tijdens de vergadering van 29 september 2016 benoemd als lid van het Wijkplatform Elderveld.