Nieuw lid: Alex Houtriet

door admin

Op 22 februari 2018 is Alex Houtriet benoemd als lid van het Wijkplatform Elderveld.