In Gesprek over aanleg voetpad Hollandweg

door admin

Werkgroepen Verkeer en Groen&Milieu zijn in gesprek gegaan met wethouder Veenstra over aanleg voetpad Hollandweg. Hiervoor was in februari 2005 handtekeningen ingeleverd door het Wijkplatform.