Groen & Milieu aan de slag met kwaliteit groen in de wijk

door admin

De werkgroep Groen & Milieu zet zich in voor kwaliteit groen in de wijk. Ze hebben een inventarisatie gedaan van alle (knel)punten met betrekking tot groen in de wijk. De punten zijn allemaal aangeleverd door wijkbewoners. De werkgroep is samen met de Gemeente aan de slag gegaan met deze punten.