Eerste bijeenkomst webredactie Elderveld.nl

door admin

Vanuit de Gemeente Arnhem is er in februari een stagiaire aangesteld van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Digitale Communicatie) voor het ontwikkelen van een nieuwe wijkwebsite voor de wijk Elderveld. Tot op heden was deze er niet. Op 2 maart 2009 vond de eerste bijeenkomst plaats om de redactie samen te stellen, die gezamenlijk hiermee aan de slag zouden gaan. Tijdens deze bijeenkomst is er gebrainstormd over wat de wijkwebsite moest gaan bevatten.