Benoeming van nieuw WPF-lid / voorzitter: Dirk Bruinsma

door admin

Tijdens de vergadering van 3 juni 2020 is Dirk Bruinsma benoemd als lid van het Wijkplatform. Hij is daarnaast ook benoemd als nieuwe voorzitter van het Wijkplatform.