SWOA herstart gefaseerd haar dienstverlening

door admin

Als gevolg van de versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus, herstart SWOA (een deel van) haar dienstverlening. “De komende tijd gaan we aan de slag om onze diensten op een zo veilig mogelijke manier en volgens de richtlijnen van het RIVM op te starten”, aldus Bea Schouten, directeur-bestuurder bij SWOA.

De dienstverlening wordt gefaseerd opgestart. Per 1 juni start SWOA met huisbezoeken, 1-op-1 contacten en FIER, dagbesteding op maat. Wanneer dit loopt starten ontmoetingen en wijkactiviteiten. Doel is om alle genoemde activiteiten uiterlijk eind juni weer op de rit te hebben. “Uiteraard onderzoeken we ook de mogelijkheden voor de diensten die nog niet kunnen starten, zoals AutoMaatje en de PlusBus”, zegt Bea, “maar voor nu kijken we eerst naar wat al wél kan.”

De afgelopen weken richtte SWOA de dienstverlening op een andere manier in, door onder andere telefonisch contact en ‘thuis aan de slag’ pakketjes. In goed overleg met Gemeente Arnhem is nu besloten om de reguliere dienstverlening te hervatten, zij het in een iets ander jasje. Bea: “We merken dat onze voornaamste doelgroep, oudere inwoners van Arnhem, echt behoefte heeft aan face-to-face contact. Daarom maken we de keuze om op een verantwoorde manier weer te starten”. Dat verantwoord starten gebeurt door het volgen van opgestelde protocollen, waarvan (vrijwillige) medewerkers en deelnemers op de hoogte zijn gebracht. Bea: “We hopen in deze rare tijden voor zoveel mogelijk Arnhemmers weer wat meer te kunnen betekenen!”

Meer informatie over SWOA’s benadering van de dienstverlening tijdens corona en alle protocollen, vind je op www.swoa.nl/corona.

Gerelateerde berichten